— Utelivsbransjen har selv vært med på å utforme ordningen, sier hun.

— Da vi i sin tid utformet det nye skjenkereglementet, inviterte vi Reiselivsbedriftenes landsforening og Restaurantarbeiderforbundet til å delta i arbeidsgruppen. Bransjen var selv med å utforme denne ordningen. Hvis bransjen hadde vært ensidig negativ er jeg ikke sikker på at vi ville innført en slik regel, sier byrådsleder Monica Mæland.

BT skrev i går at en rekke utesteder er misfornøyde med kravet om at minst 25 prosent av totalomsetningen må komme fra matservering. Men Mæland mener ordningen fungerer bra.

— Den ble innført for å legge en viss begrensning på antallet skjenkesteder, slik at vi ikke fikk puber på hvert gatehjørne. Dette har bransjen også vært opptatt av. Poenget er at gjestene skal ha et spisetilbud. Det har mindre betydning om pizzaen kommer fra Peppes eller om den bakes på eget kjøkken, sier Mæland.

— Jeg har ikke fått noen henvendelser om at dette ikke fungerer, men hvis bransjen ønsker å møte meg for å diskutere dette, så gjør jeg mer enn gjerne det.