— Worst case er en buss med mye folk eller et vogntog i full brann nede i tunnelen. Da er det ikke nok ventilasjon til å styre unna røyken. I verste fall vil vi måtte stå på utsiden av tunnelen å se på, sier Kjetil Staveland, varabrannsjef i Sveio brann- og redningsvesen.

I en ny tilsynsrapport gir han og brannsjef Børge Presthaug på Stord kraftig kritikk mot Statens vegvesen for manglende oppfølging av brannsikkerheten i den undersjøiske tunnelen mellom Sveio og Stord sør i Hordaland.

Stanger hodet mot veggen

Nå truer de med tvangsmulkt dersom ikke forholdene bedres.

— Brannvesenet føler seg handlingslammet mot så store organ som Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Det blir vist til egne regelverk og årelange handlingsplaner som kan bli gjennomført «dersom det er økonomiske midler til det». Det er uforutsigbart og vanskelig å håndheve for brannvesenet, skriver Staveland og Presthaug i tilsynsrapporten.

- Høy ulykkesrisiko

Avisen Sunnhordland omtalte i mars at sveitsiske konsulenter hadde utarbeidet en risikoanalyse for Bømlafjordtunnelen på oppdrag for Statens vegvesen. Deres konklusjon var at det var ekstrem ulykkesrisiko i den undersjøiske tunnelen.

Daglig kjører mer enn 4000 kjøretøy gjennom denne tunnelen som ligger langs E39 - hovedferdselsåren mellom Bergen og Stavanger.

Da brannsjefene på Stord og i Sveio var på tilsyn i tunnelen sammen med representanter fra Statens vegvesen i midten av mars, fant de hele fire avvik i forhold til helse-, miljø— og sikkerhetslovgivningen.

- Store samfunnsmessige konsekvenser

BT siterer fra tilsynsrapporten:

  • Overvåkingssystemet TUNSAFE fungerer ikke i det daglige. Statens vegvesen mener ansvaret ligger på 110-sentralen i Haugesund, men brannvesenet mener byggeier er ansvarlig for at byggtekniske brannverntiltak fungerer slik de skal.
  • Ny risikoanalyse påpeker en del vesentlige sikkerhetstekniske mangler ved Bømlafjordtunnelen. Konsulentene mener strakstiltak må til, men under tilsynet bekreftet representanter fra Statens vegvesen at de «ikke nødvendigvis var enig i konklusjonene». Brannvesenet på sin side krever en bindende handlingsplan fra Statens vegvesen.
  • Statens vegvesen mangler konsekvensanalyse for brann i beredskapsboden på Føyno. En brann i dette anlegget vil få store samfunnsmessige konsekvenser da kritiske styringssystemer vil bli satt ut av spill, trolig for lang tid. Det vil føre til stengt tunnel. Brannvesenet krever at veivesenet får utført en konsekvensanalyse der automatisk slukkeanlegg blir vurdert, ifølge rapporten.
  • Sist men ikke minst påpeker tilsynet at det er utført få øvinger for ansatte og dokumentasjon av øvelsene er mangelfulle. Brannvesenet forventer en fullskalaøvelse etter at bomstasjonen på Føyno er fjernet.

- Må finne penger

— Vi forsøker å ha en god dialog med brannvesenet og skal lukke avvikene. Det de ber oss om er en konkret handlingsplan. Da må vi ta de billigste tiltakene først og de dyreste etter hvert, sier brannvernleder Åge Hagesæther, som har ansvar for Bømlafjordtunnelen og halvparten av tunnelene i Statens vegvesen Region Vest.

Han har lest tilsynsrapporten og risikoanalysen fra de sveitsiske konsulentene og er klar over at noe må gjøres med sikkerheten i Bømlafjordtunnelen.

— Som brannvernleder må jeg gjøre noe med tunnelen, men jeg sitter ikke på pengene. Jeg skal derfor ta et møte med den som har byggherreansvaret. Vi er nødt til å finne midler til sikring, sier Hagesæther.

Utrygt i flere tunneler

BT omtalte 19. februar at det var store mangler ved brannsikkerheten i de fem tunnelene mellom Knarvik og Oppedal. Både i Jernfjelltunnelen, Trodaltunnelen,

Matrebergtunnelen, Masfjordtunnelen og Bjørsviktunnelen i Lindås avdekket et branntilsyn store mangler med ventilasjon og sambandsutstyr.

Hagesæther mener Bømlafjordtunnelen ikke er verre enn mange av tunnelobjektene nordover på kyststamveien.

— Hva er det farligste tunnelobjektet, slik du ser det?

— Det er situasjonsbestemt. I forhold til brann ville jeg ikke oppholdt meg i Jernfjelltunnelen. Der er det ikke fungerende ventilasjonsanlegg, sier Hagesæther.

PÅ KATASTROFEØVELSE: Her er varabrannsjef i Sveio, Kjetil Staveland, på katastrofeøvelse i Bømlafjordtunnelen i september 2010. Han er flankert av Lene Westrheim og Kystbusssjåfør Vidar Olsen.
Sveio brannvesen
UNDERSJØISK TUNNEL: Bømlafjordtunnelen åpnet i 2000 og går vel 260 meter under havoverflaten.
Ove A. Olderkjær
BEKYMRET: Brannsjef Børge Presthaug på Stord.
Arkiv