• Brannsjefen i Bergen har sviktet sin viktigste oppgave, og bør trekke seg fra stillingen.

Det mener Andreas Grimelund, som gjennom selskapet Rolf Olsen AS eier syv fredede bygninger, deriblant Sandviksboder 77-82.

— Når det er innlosjert hybelboere og lagret oljetønner og gassflasker i så verdifulle bygninger, rett under nesen på byantikvaren og brannsjefen, så må det få konsekvenser. Brannsjefens hovedoppgave er å hindre brann. I dette tilfellet kan han umulig ha ført tilstrekkelig tilsyn. Han bør ta sin hatt og gå, sier Grimelund.

Han mener også at byantikvaren bør la være å frede flere bygninger i Sandviken, inntil det er fastslått at fredede bygninger skal brannsikres.

— Det har ingen hensikt at byantikvaren freder bygninger så lenge det ikke er krav om at de skal utstyres med sprinkleranlegg. Nå gjenstår det bare å se hvilken bygning som blir den neste som brenner. Det er hårreisende at det ikke har vært ført bedre tilsyn, sier Grimelund.

Ifølge investoren er det installert sprinkleranlegg i alle sandviksbodene hans, bortsett fra nummer 78B, der han venter på godkjenning fra kommunen.

— Vi har også hatt regelmessig tilsyn fra brannvesenet, og det har gått veldig greit. At dette ikke har fungert for andre fredede bygninger, er uforståelig. Men det er uansett brannsjefens ansvar, sier Grimelund.

KULTURARV TAPT: Skuteviksboder nr. 12 og 13 ble fullstendig lagt i aske natt til søndag. Nr. 11 ble totalskadet. Nr. 14 ble delvis skadet av brann, røyk og vann.