• Et brannteknisk museum vegg i vegg med Bergen Vitensenter i det gamle kretsfengselet, vil bli en perle og turistmagnet.

Administrerende direktør Eva Grimstad i Stiftelsen Bergen Vitensenter er begeistret for tanken om et brannteknisk museum i Hovedbrannstasjonen og Hagerupgården — omtalt på Bysiden i går.

— Det er inngått en intensjons- og samarbeidsavtale mellom vår stiftelse og Bergen Brannhistoriske Stiftelse, forteller Grimstad. - Ifølge avtalen, kan vitensenteret påta seg å stå for den daglige drift også av et eventuelt brannteknisk museum, det pedagogiske opplegget for skoler og å utarbeide handlingsplaner for muséet, sier Grimstad.

Perle og turistmagnet

— Jeg mener brannmuseet og vitensenteret vil bli en perle og en turistmagnet i Bergen sentrum. I dette historiske bygningsmiljøet er det mulig å utvikle noe fremtidsrettet. Her kan vi få til det siste nye innen opplevelse, samtidig som vi har opplevelsene plassert med rot i det historiske.

— Etter min mening har Bergen en unik mulighet her. Nå må ikke byråkrater og folk som er opptatt av at regnskaper skal gå i balanse fortape seg i økonomiske vurderinger på bekostning av hva vi kan utvikle i dette miljøet, sier hun.

Kan gi store inntekter

— På lang sikt vil et vitensenter og brannmuseum gi store inntekter. De vil trekke et stort antall turister. Samtidig er det utrolig viktig for vitensenteret å gi et tilbud til byens egen befolkning, sier hun.

Vitensenter er i ferd med å bli en internasjonal farsott innen naturvitenskapelig formidling.

Hovedformålet er å formidle kunnskap om naturvitenskap og teknologi på en engasjerende måte gjennom interaktive utstillinger. Publikum blir ikke passive besøkende, men får anledning til aktivt å utprøve ting.

- Vil trekke 100.000 turister

Reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag stiller seg også svært positiv til tanken om et brannmuseum. Og knyttet opp mot vitensenteret, vil et slikt museum bli ekstra attraktivt, mener han.

— Vitensenter er det virkelig «hotte» ute i verden og jeg har stor tro på planene for Bergen Vitensenter. Dette senteret alene vil trekke kunne 100.000 ekstra turister til Bergen. Sammen vil vitensenteret og brannmuseet bli en attraksjon midt i hjertet av byen, sier Warberg.

Trenger penger

Byråd Nils Arild Johnsen (Sp), sier til BT at det er besluttet at Bergen Bygg og Eiendom skal utarbeide et konsept for salg av Rådhuskvartalet inkludert eiendommene Bergen Brannvesen i dag disponerer.

— Når saken er oversendt kommunen, vil vi måtte gå til Bystyret for godkjenning av salg av hver enkelt av eiendommene i Rådhuskvartalet. Dette vil ventelig skje i løpet av våren. Jeg tar det for gitt at det vil bli noen diskusjoner om både enkelte deler av og hele prosjektet, sier Johnsen.

— Vi er pålagt av direktoratet for brann- og eksplosjonsvern å bygge ny brannstasjon og vi har utarbeidet planer for dette. For å finansiere nybygget, må vi selge Rådhuskvartalet. Men jeg er åpen for at det kan være mange alternative løsninger for salg og eventuelt utleie av deler av kvartalet. Det får vi komme tilbake til, sier Nils Arild Johnsen.

Klikk på lenken til høyre og si din mening!

BRANNMELDERE: Pensjonert brannmann Agnar Jensen kan fortelle mye interessant om de gamle brannmelderne som var spredt rundt om i Bergen. Nå kan brannmelderne bli en del et nytt brannteknisk museum.
FOTO: ARNE NILSEN