• Opplegget var veldig ålreit. En bra overgang fra videregående til universitetet. Åse Brun Bækkevold (bildet) er en av de 244 som valgte å bli med på prøveprosjektet på ex.phil. Hun fikk ståkarakter.

Opplegget her er noe annet enn på det tradisjonelle førstesemesterstudiet. Studentene deltar på forelesninger, men mens andre går hjem eller på lesesalen etterpå, gikk Åse og de andre videre til et to timers seminar. Med rundt tjue i hver gruppe diskuterte de temaet fra forelesningen, stilte spørsmål og fikk svar fra veileder.For å bestå må en ha minst 75 prosent oppmøte, samt levere en oppgave i hver av de tre disiplinene.— Du blir tvunget til å gå på skole og få veiledning. Jeg tror jeg lærte mye mer nå enn hvis jeg bare hadde pugget til eksamen, sier Åse, som nå begynner på jus.