• Påstanden om at kundene vil komme til å tape på bussfusjonen er ikke særlig godt begrunnet, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Terje Ohnstad.

Han kommenterer professor Siri Strandenes sine uttalelser til Bergens Tidende denne uken. Ohnstad, som selv er sterk tilhenger av bussfusjon, mener størrelsen på selskapet gir passasjerene fordeler.

Stordriftsfordeler

— Du kan dra ut stordriftsfordeler som vil komme passasjerene til nytte. Selskapet kan lage en bedre rutestruktur som gir hyppigere bussavganger. Selskapene signaliserer selv at de forventer et årlig overskudd på 125 millioner. Det må gi trafikantene et bedre tilbud.

— Tide kommer til å få monopol på busstrafikk i Hordaland?

— Det er ikke Tide som bestemmer om de får monopol. Det ligger an til innføring av anbud i busstrafikken. Ved fusjonen får vi et stort og tungt selskap som vil ha lettere for å konkurrere med andre store aktører om anbudene.

Bussoppstilling

— Tide vil ha kontroll med bussoppstillingsplasser og har verkstedkapasitet som en konkurrent må betale dyrt for. Gjør ikke det det vanskelig for andre aktører å komme inn på det lokale bussmarkedet?

— Der har ikke jeg noe annet å vise til enn det som skjedde i Oslo. Halvparten av det som ble lagt ut på anbud der er vunnet av andre aktører enn Oslo Sporveier. Anbudsvinnerne er gitt mulighet til å bruke Oslo Sporveier sine bussoppstillingsplasser, sier Terje Ohnstad.