Finansbyråd en sier kommunen har gjennomgått statsbudsjettet og har fått en grovskisse av konsekvensene det gir for Bergen.

— Dette gir oss en gevinst i underkant av 40 millioner kroner, så det er veldig, veldig bra.

Sammenligningen hun gjør er målt opp mot det regjeringen skisserte i vår, som byrådet har tatt utgangspunkt i da de la frem sitt budsjettforslag for noen uker siden.

Faste utgifter

Store deler av disse 40 millionene er bundet opp til regjeringens egne krav om satsing på rus, psykiatri og andre ting som barnehageopptak.

— Men det er utrolig deilig å for en gangs skyld, etter så mange år med minuser, å slippe å legge frem et nytt budsjettforslag hvor vi ikke må kutte i tjenester for å finansiere det regjeringen krever at vi skal gjøre.

Ingen kutt

Røssland mener dette er et godt budsjett for Bergen og bergensere flest.

— Det gir meg troen på at vi snur den avmagringstrenden som de rødgrønne påførte oss.

- Blir det ingen kutt som følge av dette?

— Jeg må ikke kutte noe som helst. Og det er noen år siden sist. Det gir meg en stor tro på at storbyene nå blir sett.

— Tåkeprat

Røssland overbeviser ikke Pål Hafstad Thorsen, bystyrepolitiker for Ap.

-Her bedriver Liv Røssland god gammeldags tåkeprat. Grunnentil at finansbyråden ikke må kutte nå, er at hun allerede har foreslått kutteneda hun la frem budsjettet. Der foreslår hun innføring av eiendomsskatt samtidigsom hun kutter i velferdstilbud. Kutter i tilbudet til utviklingshemmede,stopper tilskuddet til private barnehager, øker foreldrebetalingen på SFO ogKulturskolen, og øker egenbetalingen i de eldres helse- og omsorgstjenester, sier han.

Han forstår ikke at byrådet kan være fornøyd med budsjettet til sin egen regjering.

— Dette er en videreføring av samme nivå på tilskuddene tilkommunene, og fall i skatteinntektene kompenseres ikke fullt ut. Etter allklagingen fra Mæland-byrådet, hadde jeg forventet mer.

Godt nok

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener regjeringen leverer et budsjett med god vekst i kommunens inntekter.

— Også de frie inntektene. Dette vil gi Bergen og andre kommuner mulighet til å dekke utgiftene de har med befolkningsvekst og pensjon.

Tidligere i vår estimerte regjeringen at de ville øke kommunenes frie inntekter med mellom 4,2 og 4,5 milliarder kroner. De endte på 4,4 milliarder. Samtidig er utgiftene til befolkningsveksten 600 millioner mindre enn forespeilet.

— Dette gjør at det reelle handlingsrommet for kommunen blir større i 2015, sier Sanner.

For Bergens del er økningen på nærmere 40 millioner kroner, men mesteparten av det spises opp av regjeringens krav om økt satsing på blant annet rus, psykiatri og barnehager.

— Jeg antar at dette uansett er i tråd med kommunens egne prioriteringer.

Ikke noen krise

Statsråden vedgår at Bergen må gjøre stramme prioriteringer, men mener «skremselspropagandaen» fra opposisjonen om tilstanden for kommune-Norge etter at H og Frp tok over regjeringskontorene er gjort til skamme. Sanner viser blant annet til at de satser spesielt sterkt på vekst-kommuner med et eget tilskudd.

- Det går ikke til Bergen?

— Bergen vokser ikke nok for å kvalifisere for det.

- Bergen vokser vel nest mest etter Oslo i antall mennesker?

— Dette tilskuddet går til dem som har vokst 1,6 prosent årlig i tre år. Derfor er kommunen rundt Bergen budsjettvinnere.

- Men dere skulle jo ha en satsing på storbypolitikk?

— Det handler også om å legge til rette for kommuner og byer som vokser, gjennom blant infrastruktur, veier, politi og andre områder.

- Dette statsbudsjettet gjør ikke at Bergen kommune kan droppe eiendomsskatten. Hva tenker du om det?

— Eiendomsskatten er en lokal prioritering som vi ikke blander oss inn i.