GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

Gjennom det gamle Renholdsverket har Bergen kommune kjøpt opp eiendommer som BiR nå overtar for 15,5 millioner kroner. I tillegg er renovasjonsavgiften brukt til et fond på 18,2 millioner kroner som skulle brukes til nytt administrasjonsbygg. Det er disse pengene Høyre og Frp mener skal brukes til å redusere bossavgiften for bergenserne. Dobbel avgift — Når BiR nå er etablert må de finansiere kjøp av bygningene og nytt administrasjonsbygg gjennom renovasjonsavgiften. Dersom Bergens innbyggere ikke får de 33,7 millioner kronene tilbake i form av reduserte avgifter, betyr det at bergenserne betaler for dette to ganger, og det kan umulig være riktig, sier Smith-Sivertsen. Byrådet vil sette pengene inn på et fond og brukes til å rense opp i gamle miljøsynder- Det påløper store utgifter med opprensing av blant annet deponiet i Kollevågen på Askøy. Hadde det ikke vært naturlig å bruke pengene der?- Vi er enige i at man må få løst problemet i Kollevågen. Men en stor del av problemet stammer fra næringsavfall. Da er det ikke riktig at forbrukerne i Bergen skal betale for oppryddingen gjennom avgift på forbruksavfall, sier Smith-Sivertsen. Ingen subsidiering Finansbyråd Trond Tystad sier det viktigste er å hindre at de verdier som Bergens innbyggere har bygd opp subsidierer omegnskommunen- Det har vi sikret ved at disse verdiene tilføres kommunen. Jeg er enig med Smith-Sivertsen om at disse pengene ikke skal brukes til andre formål enn det som har med renovasjonsavgiften å gjøre. Ved å bygge opp et fond er vi raskt i stand til å reagere overfor flere avfallsplasser der det dukker opp problemer, sier Tystad. fakta/bossavgift* Mandag sier bystyret ja til å omdanne Bergensområdet interkommunale Renovasjonsselskap (BiR) til AS.* Eiendommer og fond tilhørende Bergen kommune gjennom Renholdsverket tilføres nå BiR. Kommunen får 33,7 millioner kroner.