Tor Erling Staff, forsvareren til drapsdømte Rune Pedersens, reagerer sterkt på at førstelagmannen i Gulating nekter å beramme straffesaker andre steder enn i tinghuset.

— Her unnlater man å bruke de mulighetene man har til å holde rettforhandlinger andre steder. Det oppfatter jeg som en bortskjemt storbyholdning. Det viktigste er at sakene blir behandlet, hvor det skjer spiller mindre rolle.

Han sier det er ønskelig at hovedforhandlingene finner sted i lokaler som gir preg av alvor og verdighet. Men ifølge Staff kan alvorlige straffesaker bli behandlet på en seriøs måte i ethvert rom.

— Det er først og fremst avhengig av rettens formann i den enkelte sak.

Staff har skrevet til førstelagmann Rune Fjeld og bedt om at saken blir berammet tidligere.

— Åtte måneder ventetid i en sak som skulle vært oppe innen åtte uker, er aldeles uholdbart, sier Staff.

— Min klient sitter i en meget vanskelig varetektssituasjon, som vanskeliggjør livet hans i en utilgivelig grad, sier Staff.

Han har også forståelse for påkjenningen det er for ofrene.

Dersom Gulating lagmannsrett ikke finner en løsning, vurderer Staff å bringe saken inn for domstolsadministrasjonen.

— Man kan ikke holde en lagmannsrett gående på halv damp. Saksavviklingen er entydig i strid med straffeprosessloven. Det er åpenbart at justismyndighetene må gripe inn, sier Staff.

Også Psykiater Børre Husebø understreker at venting i straffesaker er frustrerende for begge parter.

— Men i mange tilfeller er det verst for fornærmede. Man gruer seg til saken skal opp, og på toppen av det hele er det ofte en redsel for ikke å bli trodd. Det er et helvete for mange, sier Husebø.

Fornærmede blir ofte henvist til hjelpeapparatet, men også der er det kø. Husebø sier ventingen er en alvorlig stressfaktor.