OLAV GARVIK

Det var Bergens Tidendes intervju med RV-lederen som på to konkrete punkt oppskaket odelstingspresidenten. Hun mener at det er «helt borti natta» av Dahle å beskylde SV for å ville «rasere» folketrygden. Dessuten bestrider hun på det sterkeste hans påstand om at SV «har vært med på å legge til rette for at Norge deltar med styrker i Afghanistan.»

— Begge påstander er helt feilaktig, for å si det mildt. I pensjonsdebatten har det vært viktig for SV å omfordele, slik at ikke så mange kvinner ender som minstepensjonister. Det viser seg at 70 prosent av kvinnene vil tape på det systemet flertallet i Pensjonskommisjonen legger opp til. En slik utvikling setter SV seg på det sterkeste imot, og det burde Torstein Dahle ha fått med seg, sier Ågot Valle.

— Beskyldningene om vår rolle i Afghanistan er like mye på jordet. Enten vet han ikke bedre, eller så snakker han mot bedre vitende.

Det eneste vi har vært med på er å gi støtte til den såkalte ISAF-styrken som er opprettet etter FN-mandat og som utelukkende tar seg av sikkerhet og humanitær hjelp, påpeker Ågot Valle.