— Det høres fornuftig ut å vurdere å bruke medikamenter i behandlingen. Disse funnene (Myrseths doktorgrad, red.anm.) er helt i tråd med internasjonal forskning, som viser at antidepressiva kan ha positiv effekt, sier forskningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Arvid Skutle.

- Hjelper ikke-deprimerte

Han leder nå en studie der effekten av samtaleterapi undersøkes. Av de hundre pasientene som er med i undersøkelsen, har en tredjedel psykiske problemer.

— Mange sliter med depresjon og selvmordstanker. De som har psykiske problemer må få spesialhjelp for dette, sier forskningssjefen.

Men antidepressiva mot spilleavhengighet er ikke bare virkningsfullt for de som er deprimerte, ifølge Skutle.

— Det forskningen antyder, er at medikamentet alene kan ha en effekt på spilleavhengighet, uavhengig om en er deprimert eller ikke. Har spilleavhengige en depresjon, må denne behandles i tillegg, enten med psykoterapi eller medikamenter.

På Bergensklinikkene behandles spilleavhengige i dag med medikamentfrie løsninger så langt det er mulig.

— Vi må ikke glemme at vanlig samtaleterapi har god effekt. Det er ikke mye behandling som skal til i de fleste tilfeller, sier Skutle.

- Bør unngå medikamenter

Ingjerd Meen Lorvik er psykologspesialist og klinikksjef ved Borgestadklinikken, landets største behandlingsinstitusjon for personer med avhengighetsproblemer. Hun mener bruk av medikamenter mot spillavhengighet bør unngås.

— Jeg kan ikke bestride forskning dersom den sier at medikamenter har like god effekt, men jeg vil tro at de fleste som har et slikt problem, ønsker personlig kontakt med noen, enten i et hjelpeapparat eller på annen måte. Menneskelig kontakt gir mot og fremtidshåp. En kommer heller ikke vekk fra at medikamenter er lånte krefter. Det kan gi bivirkninger og en kan bli avhengig av dem. Om en kan unngå det, er det det beste, sier Lorvik.