Bernt vil ikke selv vurdere om Hestetun er habil, men sier dette på grunnlag av opplysninger fra Bergens Tidende.

— Det som kan utløse inhabilitetsproblemer, er hvis trasévalget berører henne privat på en slik måte at det er fare for at hun blir påvirket av dette.

Flere forhold vil spille inn i en slik vurdering. Hvor sterk støyplage er det snakk om, berører det henne særlig sterkt, eller er det et problem som er felles for et større antall oppsittere?

— Vurderingen av dette er svært konkret og sammensatt, og jeg vil ikke våge å si noe om utfallet av den, sier Bernt som råder Hestetun til å få kommuneadvokaten til å vurdere sin habilitet.

— Om ikke annet så av hensyn til å skape ro om saken og tillit til beslutningsprosessen.

Bernt understreker at det er helt legitimt at en folkevalgt engasjerer seg i enkeltsaker, f.eks. når det gjelder en veitrasé, også i vedkommendes eget nærområde.

— Et medlem av et folkevalgt organ har både rett og plikt til å være synlig i saker som angår velgerne, og har rett til å ta stilling i en sak, også før den avgjøres.