• På formannskapsmøtet i dag vil jeg anbefale Søviknes å trekke seg som ordfører, sier Dag Westhrin (SV). Men varaordfører Lisbeth Axelsen (H) er helt uenig.

KARI PEDERSENGUNNAR WIEDERSTRØM— Formannskapet er et arbeidskollegium og den politietterforskningen som pågår vil påvirke arbeidet som blir gjort der, sier Westhrin til Bergens Tidende. Westhrin er gruppeleder. I første omgang vil Westhrin anbefale at Søviknes overlater ordførervervet til andre så lenge dette er en politisak. Standpunktet tok Westhrin etter samtaler med partifeller, både i Os og i fylkesstyret i Hordaland SV. Om Søviknes bør gå av for godt, av moralske grunner, vil ikke Westhrin si noe om ennå Os Frp i sjokk Andre Os-politikere er mer avventende. KrFs gruppeleder Kåre Lutro vil vente først på en redegjørelse fra Søviknes.Heller ikke Svein Brunvatne, Aps gruppeleder, vil trekke noen slutning før han har fått en redegjørelse fra Søviknes. - Jeg har ikke fått signaler til nå om at partiet må kreve hans avgang.Blant Terje Søviknes nærmest kolleger i Os Frp rår sjokk og sterke følelser, forteller partifelle Gustav Bahus.I går var et knippe av Frps kommunestyregruppe samlet for å drøfte situasjonen som er oppstått. Før møtet snakket BT med Bahus, som ikke ønsket å konkludere på noen måte om Søviknes stilling i Os. Ikke grunn - Så langt vi kjenner lovverket er det ikke grunnlag for oss å be om at Terje Søviknes tar permisjon som ordfører, sier varaordfører Lisbeth Axelsen i Os. Hun hadde en meget tung dag i går.- Jeg opplever det som skjer som svært trist. Først og fremst handler dette om mennesker og menneskeskjebner, sier hun.