Det interkommunale søppelselskapet BIR driver stort både innenfor et monopolmarked og et konkurranseutsatt marked. Etter at BIRs konkurrenter i det private markedet har beskyldt BIR for prisdumping og kryssubsidiering, har Konkurransetilsynet gjennomført undersøkelser.

— Uheldig av BIR Nå har tilsynet bedt Bergen kommune, som er hovedeier i BIR, og de andre kommunene, om å vurdere å splitte opp selskapet, sånn at ledelse, styre og personal i monopoldel og konkurranseutsatt del er helt atskilt.

— Vi mener det er uheldig at det er så tett tilknytning mellom den konkurranseutsatte delene og monopoldelen av BIR, sier seksjonssjef Knut Matre i Konkurransetilsynet.

Tilsynet reagerer også på måten BIR utlyser sine anbud i det konkurranseutsatte markedet, og ber om at anbudsprosessene endres slik at BIRs egne datter-selskaper, som konkurrerer om anbudene, ikke driver med underprising.

— Når oppdrag lyses ut av BIR, og de selv deltar i anbudsrunder, skaper det grunnlag for klager, sier Matre.

Konkurransetilsynet har ikke konkludert med at BIR driver prisdumping eller kryssubsidiering, men mener at muligheten er til stede, og peker på at det er lett å få mistanke om at misbruk av makt kan skje.

Avfallshåndteringsselskapet Ragn Sells er en av bedriftene som konkurrerer med BIR, og som klaget selskapet inn til konkurransemyndighetene. Administrerende direktør Michal Forland sier til BT at han er glad for at Konkurransetilsynets har hørt på Ragn Sells.

Warloe: Ubehagelig For finansbyråd Henning Warloe (H), som er ansvarlig for kommunens eierskap, er det ikke hyggelig at Konkurransetilsynet refser et kommunalt selskap.

— Det er ubehagelig med påstander om kryssubsidiering, sier Warloe.

Han har fått forsikringer fra BIR om at det ikke misbrukes makt i forbindelse med anbudsprosesser, men han innser at noe kanskje bør endres.

— Dette burde kanskje gjøre dette på en mer transparent måte, sier Warloe.

Han er likevel fornøyd med Konkurransetilsynets konklusjon om å splitte opp selskapet. Det kan bety at noen deler av BIR blir privatisert.

— Å selge ut kan være en konklusjon. Her må vi se på hva som er en kommunal oppgave å drive med, sier Warloe.

Han vil legge frem en egen sak for bystyret om BIR, eierskapet og Konkurransetilsynets vurdering.