Kollektivmeldingen legges frem i Oslo i dag av Vihovdes partikollega, samferdselsminister Torild Skogsholm. Departementet har vært gniten med opplysninger om hva meldingen konkret inneholder, men statssekretær Alfred Bjørlo bekrefter at jernbanesatsing er med i meldingen.

— I Nasjonal Transportplan 2002-2011 står dobbeltsporet gjennom Ulriken oppført med 200 millioner kroner, som skal brukes til bygge dobbeltsporet frem til Fløen. Med andre ord; ikke én eneste dynamittsalve i selve Ulriken før 2011, sier regionsjef i Jernbaneverket, Truls Hegrenæs, til BT.

— Regjeringen har jo signalisert klart at den vil prioritere jernbaneutbygging i og rundt de store byene, og da forventer jeg at den vil ta et krafttak for å forsere utbyggingen av dobbeltsporet til Arna, sier May Britt Vihovde til Bergens Tidende.

Mer penger

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo, lover i hvert fall et krafttak for kollektivtrafikken i de store byene, og tenker da særlig på busstrafikken.

— Regjeringen vil tilføre kollektivtrafikken mer penger, slik at den blir i stand til å gi et bedre tilbud. Vi mener også at de selskapene som klarer å skaffe flere passasjerer skal få belønning. Samtidig vil vi åpne for mer konkurranse, og da tenker vi særlig på ekspressbussrutene. Fremkommelighet er sentralt tema i kollektivmeldingen. Det handler bl.a. om å gi bussene prioritet i lyskryss.

Vegvesenets rolle

— Vil meldingen si noe om hvordan kollektivtrafikken skal organiseres i fremtiden? Noen har snakket om at det bør opprettes et «kollektivdirektorat».

— Meldingen vil vel si noe om hvordan staten best kan samordne sin kollektivkompetanse. Nesten umerkelig har Statens vegvesen de siste årene fått en stadig viktigere rolle innenfor kollektivtrafikken. Det er viktig å få klargjort hvilken rolle Statens vegvesen skal spille på dette området, sier Bjørlo.

Kollektivmeldingen vil legge vekt på at storbyene skal spille en viktigere rolle enn hittil i utformingen av kollektivtrafikken. Mer av ansvaret for kollektivtrafikken skal overføres fra fylkeskommunen til storbyene, som må få anledning til å utvikle sine egne strategier og selv avgjøre konkret hvilke tiltak som gir best resultat.