— Jeg har mine tvil om de har lest det politiske grunnlaget før de uttaler seg. Det er litt oppsiktsvekkende, sier han.

Moltu mener at prosessen som ble fulgt er den bredeste og mest demokratiske som er praktisk mulig. Han viser til at en referansegruppe bestående av folk fra både bystyre, lederskap og representantskapet hele tiden har vært informert. Han avviser også kritikken fra Ingmar Ljones om at representantskapet må godta avtalen før den signeres

— Det må bygge på en misforståelse. Avtalen er ikke signert, og vil ikke bli det før representantskapet har vært samlet og gitt sitt råd, sier han.

— Men vil den nye bystyregruppen følge rådet fra representantskapet?

— Vi følger boken til punkt og prikke. Det er bystyregruppen som er folkevalgte og har vedtaksmyndighet.