— Jeg har hele tiden ment at de regionale foretakene med sine små administrasjoner ikke har kapasitet til å styre de store datterselskapene som Helse Bergen, sier Paul Nilsen.

Svekket konkurranse

Det er i datterselskapene de store administrasjonene sitter. Det er her man har kompetansen på å drive helseinstitusjoner.

— Datterselskapene styrer helseforetakene og ikke omvendt.

Fylkesrådmannen mener den nye helsereformen ikke har styrket konkurransen mellom sykehusene, men snarere svekket den.

— Konkurranse var en hovedbegrunnelse. Men den store strategiske feilen man gjorde var å dele Helse-Norge inn i fem regionale helseforetak. Man må ikke innbille seg at det blir noen konkurranse datterselskapene imellom der direktørene for helseforetaket sitter i styrene til alle datterselskapene. Hvilken interesse vil han ha av å få datterselskapene til å konkurrere? I gamle dager, det vil si for to år siden, var det en åpenbar konkurranse mellom sykehusene både om penger og pasienter. Det er min påstand at denne konkurransen mellom sykehusene i foretakene er ikke-eksisterende eller ubetydelig.

Uryddig styring

— Hvordan påvirker det foretaksstyrenes autoritet at helseministeren blander seg inn og omgjør styrevedtak?

— Tidligere helseminister Tore Tønne sa at ministeren bare kjenner styreformannen. Den holder ikke. Nissen har flyttet med på lasset. Derfor blir en gutt med epilepsi som ikke får behandling en sak for ministeren, det samme blir en fødestue i Lærdal. Det forventes at ministeren skal blande seg opp i dette. Men hver gang det skjer, svekker man autoriteten til de formelle organene som er satt til å styre sykehusene.

Nilsen tror all uroen som har vært rundt direktørene og styrene i helseforetakene blant annet har sin rot i dette styringsuføret.

To av fem foretaksstyrer har enten trukket seg eller er blitt fjernet av helseministeren. Og i Helse Sør sitter direktøren svært utrygt. En rekke direktører har gått av, blant annet direktørene i Helse Stavanger og Helse Førde ganske nylig. Styrelederen i Helse Bergen gikk av i fjor sommer.

— Dessverre vil sykehusene bli bedre styrt med et sykehusdirektorat. Jeg sier dessverre, fordi dette betyr en ny statlig sentralisering. Det har ikke på noe felt skjedd like mange uryddigheter som det vi har sett innenfor disse foretaksstyrene. Jeg er sikker på at det blir bedre med en direkte statlig styring.