• Som ordfører i Bergen passer det seg ikke å reklamere for kaffe, sier professor Jan Fridtjof Bernt. Herman Friele jr. er i tenkeboksen når det gjelder å bruke seg selv i reklamekampanjer.

— Vi er midt i en tenkeprosess nå, og jeg har diskutert dette med mine medarbeidere i dag, sa Herman Friele jr. til Bergens Tidende i går.

Ordfører og merkevare

Friele kaffe har de siste årene brukt Herman Friele jr. i tre minutter lange tv-reklamer. Reklamefilmene har gjort Friele svært godt kjent, og den kapitalen gir han et forsprang i forhold til andre ordførerkandidater.

Nå er det ikke ordfører bergenserne skal velge til neste år. De stemmer på partier, og det er bystyret som velger ordfører. Selv om Høyre gjør et svært godt valg, er det på ingen måte gitt at Herman Friele jr. blir ordfører. Det er også Bernt inne på.

— Reklamekampanjer for Friele kaffe forut for kommunevalget bryter ikke med regler eller lover, sier Bernt.

Han kalles av mange for kommunelovens far. Bernt mener det rent habilitetsmessig er uproblematisk å drive kaffereklame både under en valgkamp, og etter at Friele eventuelt er valgt til ordfører.

Kommunens kaffe

— Men dersom Friele blir et av kommunens fremste ansikt utad, er det etter min personlige mening ikke helt uproblematisk for kommunen dersom en ordfører velger å reklamere for kaffe eller cola, eller et hvilket som helst annet produkt. Det vil jo kunne knytte kommunen opp til dette produktet, og det er uheldig.

Bernt mener det er dumt om man som person skulle markere seg på denne måten.

— Men jeg regner ikke med at det problemet vil oppstå, sier han.

Friele sier spørsmålet nå skal gjennomdiskuteres.

— Dere er et hestehode foran oss. Det jeg kan love deg er at bedriften og jeg lever separate liv. Jeg vil ta til etterretning at vi ikke driver og roter til disse to rollene.

Ser problemet

— Skal dere kjøre reklamekampanjer for deg samtidig som du driver valgkamp for Høyre?

— Det skal i hvert fall ikke skje samtidig. Men her må du være oppmerksom på faktorenes orden. Kaffemannen Friele kom før politikeren. Derfor kan jeg ikke bare avvikle det ene selv om jeg nå skulle bli politiker. Men jeg er ikke dummere enn at jeg ser at dette kan bli et problem.

— Kan du reklamere for Friele Kaffe etter at du er blitt ordfører?

— Slik jeg ser det nå, er det viktig ikke å komme opp i en situasjon der folk lurer på hva jeg egentlig holder på med. «Er han ordfører, eller selger han kaffe?» Slikt må vi tenke grundig igjennom, sier Friele.

— Vi har ikke svar på disse spørsmålene ennå. Jeg har ikke sagt at vi ikke reviderer det. Men hvis du skifter markedsføring etter som vinden blåser, har du ikke en sjanse. Du er nødt å tenke langsiktig. Dette med politikken kommer inn som en forstyrrende element. Vi har søkt ekstern assistanse i dette spørsmålet, og jeg legger også inn Bernts kommentar, selv om det ikke er juristen Bernt, men heller privatpersonen som her uttaler seg, sier Friele.