INGEBJØRG JENSEN

Men de vil ikke gjøre noe med det.

— Problemet med Eitinger-utvalget var at de ikke anerkjente barns krigspåkjenninger. Jeg skjønner derfor at Minneforeningen er skeptisk til at NAV utnevner et medlem av Eitinger-utvalget på nytt. Dette bør Bjarne Håkon Hanssen se nærmere på, sier Høyres Torbjørn Hansen.

Han etterlyser større bredde i utvalget, og mener det ville være naturlig også å trekke inn psykologer.

— Hva med Lars Weisæths plass i utvalget?

— Jeg vil ikke legge meg opp i NAVs valg av fagfolk, og jeg forventer at de tenker nytt.

Stortingsrepresentant Rune Skjælaaen (Sp) vil heller ikke kommentere Weisæths plass i utvalget.

— Jeg vil si det sånn at jeg er veldig glad for at en som har vært kritisk til staten og NAVs håndtering av søkerne, er med. Psykiater Odd Hellesøy representerer Senter for krisepsykologi i Bergen, som er et fagmiljø med stor kompetanse på barn og krig, sier Skjælaaen.