— Alle barn har krav på å være elever på den skolen de hører til. De som trenger det skal få nødvendig spesialpedagogisk tilbud der. Dette er en rettighet som det skal svært sterke grunner til å gå bort fra, sier pedagogen.

Tirsdag gikk en 10.klassing ved Storetveit skole amok med et jernrør blant sine medelever. En gutt fikk hjernerystelse og en kvinnelig lærer måtte sy fem sting. Rektor Bjarne Aakre sa klart at han ikke ønsket å ha den voldelige gutten som elev fordi Storetveit skole ikke kunne gi ham et tilstrekkelig tilbud.

— Når vanskelige elever truer sikkerheten må man lage vanntette ressursplaner for den enkelte. Om nødvendig må eleven ha kontinuerlig tilsyn av lærer eller assistent hele dagen. Et slikt opplegg er ikke ideelt, men noen ganger det eneste som fungerer, sier Ogden som uttaler seg på generelt grunnlag.

Han understreker at det er hensynet til elevene som gjør at det blir stadig mindre vanlig med spesialskoler.

— Disse institusjonene gir ikke bra resultat på lang sikt. Hvis barn og unge med atferdsvansker skal integreres i samfunnet må man begynne et sted. De bør ikke tilbringe tiden sin sammen med andre som har like avvikende oppførsel.

Rektor på Storetveit skole, Bjarne Aakre, er ikke enig i at alle elever burde være i vanlig skole.

— Å fotfølge en 15-16 åring vil ikke fungere i praksis. Det ville vært galskap. Mitt inntrykk er at de aktuelle elevene klarer seg bedre på atferdsskolene enn på vanlige skoler. De blir fulgt opp på en helt annen måte enn det vi har kapasitet til å gjøre, sier Aakre.

I går var han travelt opptatt med å snakke med de 520 elevene på Storetveit skole om voldsepisoden. Mange av dem reagerte med redsel og panikk da medeleven deres gikk amok i skolens bibliotek.