— Vi har tidligere tatt opp med byrådet om noe kan gjøres for de næringsdrivende som påføres tap. Nå vi ser det entydige inntrykket av som BTs reportasje gir, er det på tide å se på dette på nytt, sier hun.

— I form av økonomisk erstatning?

— Ja, vi må snu hver stein og se om det finnes mulighet for å gi disse småvirksomhetene hjelp frem til Bybanen står klar.

Miljeteig bor selv i Årstad, og sier at bydelen er ekstra avhengig av de små spesialbutikkene.

— Det er et kjempetap å miste en butikk som fargehandelen i Inndalsveien, sier hun.

— SV er jo bybaneparti. Har du fått dårlig samvittighet nå?

— Nei, jeg tror Bybanen er helt nødvendig. Men vi må komme oss gjennom byggeperioden uten for store tap.