• Yan er en funksjonshemmet, torturskadet mann som ikke greier seg alene. Han trenger tett oppfølging lenge, og derfor bør han få asyl på humanitært grunnlag.

Det mener mottaksleder Petter Borthen ved Vestlandsheimen Statlig Mottak.Han minner om at utlendingsloven sier at syke skal få opphold på humanitært grunnlag dersom hjemlandet ikke kan gi det helsetilbudet de trenger.