— Vi var meget imponert over det vi så i Bergen. Vår rapport er inspirert av nettopp slike tiltak som Tidlig ute, sier Stoltenberg (bildet).

Han ledet utvalget som i sommer leverte sin rapport om ruspolitikk til regjeringen.

Avtaler om oppfølging av rusavhengige som alternativ til straff var ett av de konkrete forslagene utvalget kom med.

— Vi vil gjerne at hele landet tar i bruk samme løsninger og prinsipper som Bergen har gjort i dette prosjektet. Det som har gått bra på lokalplan, bør også rusavhengige i andre deler av landet få sjansen til å prøve, sier Stoltenberg.

Helsebyråd Christine Meyer tar rosen fra Stoltenberg til seg.

— Jeg er veldig glad for det han sier, og håper andre byer som sliter med rusproblemer også kan vurdere slike løsninger, sier Meyer.

Hun er godt fornøyd med resultatene av prosjektet så langt. Meyer påpeker at sjansen for å lykkes med rehabilitering er større jo tidligere man starter.

— Eldre avhengige er ofte betydelig mer skadet etter et langt liv med rusbruk, sier hun.

Byråden mener fremgangsmåten med å tilby påtaleunnlatelse når ungdommene blir tatt med narkotika er nøkkelen.

  • De risikerer straff dersom de ikke tar imot hjelp. Hadde man bare tilbudt dem rehabilitering uten det riset bak speilet, så tror jeg ikke resultatene hadde vært så gode, sier Meyer.
Nilsen, Arne