• Jeg vil råde min klient til anke dommen. Den bygger på gale forutsetninger.

Det sier advokat Odd Drevland. Han informerte i går Yasin Jabr om dommen per telefon. I dag vil Drevland dra til fengselet og drøfte en eventuell anke.

— Jabr har ingenting å tape. Straffen kan ikke bli strengere. Spørsmålet er om han orker å gå gjennom skjærsilden en gang til.

Drevland mener det var galt å dømme Jabr for overlagt drap.

— Dette er et klassisk affektdrap, og dermed også et forsettlig drap. Etter min mening er det ikke ført bevis for at min klient handlet med overlegg.

— Hvordan stiller du deg til at retten dømt ham til forvaring?

— De sakkyndige mener min klient har en personlighetsforstyrrelse. Etter min mening er ikke denne diagnosen nok til å dømme ham til forvaring. En tidsbegrenset fengselsstraff ville vært tilstrekkelig. Nå straffer de ham for forbrytelser han ennå ikke har begått, sier Drevland.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg var svært fornøyd med dommen.

— Jeg syns det er en meget god dom. Den er både grundig og velbegrunnet, mener førstestatsadvokaten.

— Har de pårørende nå fått et endelig svar på hva som egentlig skjedde forut for drapet?

— Et hundre prosent sikkert svar får man ikke. Men jeg føler at dommen gir veldig gode svar på alle de sentrale spørsmålene i saken, sier Wangberg.