• Utspillet om å samle alle jegerne i Svartabotn er et bomskudd fra Åsane, mener formannen for Bergens Jæger- og Fiskerforening.

Invitasjonen fra banemesteren i Åsane Jeger og Fisker Forening om å samle alle jegerne i Svartabotn i Åsane, blir mottatt med et skuldertrekk av Atle Nordrehaug.

— Vi er riktignok tilbudt å samarbeide, men de få gangene vi er kommet til, har vi måtte vike plassen for skyttere fra Åsane. Da lurer jeg hvilken ledig kapasitet banemesteren sikter til, sier Nordrehaug, formann for BJF.

— Mener du at byen har bruk for den foreslåtte skytebanen på Kismul?

— Det er jeg helt overbevist om.

— I andre deler av landet har skyteanlegg gått konkurs. Kan ikke det skje hvis Bergen får flere skytebaner?

— Den økonomiske risikoen er det uansett vi som tar. Dessuten er jeg overbevist om at Direktoratet for naturforvaltning vil innføre obligatoriske treningsskudd også for småviltjegere. Da er det 5000 flere jegere som skal skyte hver høst.

Nordrehaug minner om at banen i Svartabotn ikke er godkjent gjennom reguleringsplan. Arbeidet med en reguleringsplan er i gang, men et ferdig resultat kan være årevis unna, sier Nordrehaug. Hans forening har jobbet i syv år for å få gjennom reguleringsplanen for Kismul. I dag står Bergen uten en godkjent skytebane for jegere.

I dag skal komité for miljø- byutvikling og tekniske tjenester ta stilling til Kismul-planen. På møtet vil BJF blant annet påpeke at de fredete storsalamanderen ikke er påvist på Kismul, men i Salamandertjørn som ligger over grensen til Os.

— Tror du politikerne vil godkjenne banen på Kismul?

— Vi får nok dessverre nok en utsettelse. Beslutningsvegringen i denne saken er stor, sier Atle Nordrehaug.