Miljøperlen og hytteområdene i Såtedalen og Rjoandalen på Mjølfjell kan, hvis Forsvaret får det som de vil, bli øvingsområder for bombefly. Forsvaret trenger et nytt øvingsområde når bombefeltet Hjerkinn legges ned. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har uttalt at Mjølfjell er det eneste stedet i Sør-Norge der man kan øve med bombefly. Hytteeiere og miljøaktivister protesterer høylytt mot forslaget, og frykter avstengte områder, forurensning og betydelig støy fra flyene.

— Såtedalen ligger 8-10 kilometer fra stasjonen på Mjølfjell. Når jagerfly kommer inn over området er støyen betydelig. Vi har klart å leve med skytefeltet og Forsvaret tidligere. Men bombefly og det nye forslaget er en helt annen dimensjon, sier hytteeier Herleiv Halland.

Frykter udetonerte bomber

Udetonerte bomber er et annet aspekt hytteeierne frykter kan bli en realitet.

— Det er rimelig å anta Forsvaret vil stenge av området av sikkerhetshensyn. Forurensning er et annet problem. Bomber etterlater store mengder fosfor. I Såtedalen, der elvene stiger ved nedbør, er jeg redd for at fosforen blir skylt ut i elvene og utgjøre et betydelig miljøproblem, sier Halland.

Forsvarsbygg mener hytteeierne ikke trenger bekymre seg.

— Forsvaret har uttrykt et behov, og vi skal nå utrede mulighetene for å bruke Mjølfjell som øvingsfelt, sier Helge Andersen, informasjonskonsulent i Forsvarsbygg.

— Vi er tidlig i utredningsfasen og har knapt nok kommet i gang med vår utredning. Når vi har laget en konsekvensutredning, vil forslaget legges ut på høring der alle parter skal høres. Dette er en prosess som tar mange år, og det er altfor tidlig å spekulere, sier Andersen.

Lover å gi informasjon

Forsvarsbygg planlegger et informasjonsmøte i februar eller mars for å svare på spørsmål og informere om fremdriften i saken.

— Behovet fra Forsvaret er heller ikke helt klart. Vi vet ikke hvilke fly og hvilken bruk øvingsområdet eventuelt skal ha. Om det er norske styrker eller allierte som skal bruke øvingsfeltet er det også for tidlig å si noe om, sier Andersen.

— Ifølge forsvarsministeren er Mjølfjell eneste alternativ for et slikt øvingsområde i Sør- Norge. Er det ikke sannsynlig at planene vil gjennomføres?

— Det er for tidlig å gå inn i spekulasjoner. Vi ser på mulighetene, men er som sagt tidlig i prosessen. Vi kan ikke presentere noe før vi har kartlagt saken, sier Andersen.

I mellomtiden vil hytteeierne og miljøaktivister organisere seg og vurdere hva de skal foreta seg i saken.

Forsvarer Mjølfjell: - Vi kan ikke få piggtråd rundt Såtedalen og Rjoandal, sier hytteeier Herleiv Halland. (Foto: Knut Egil Wang)