• Bygningene i Frydenbølien 5 har en del teknisk dårlige løsninger og dårlig håndverk. Derfor er det veldig viktig at beboerne bruker husene riktig. Vi har sett en del feilbruk av leilighetene.

Det sier Kjell Sødestrøm, driftssjef i Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), til Bergens Tidende.

I dag er det BBB som eier de tre blokkene som henger sammen i et kompleks, men det var Bergen kommune som kjøpte husene i 1989 av byggherren Arealutvikling AS. BBB overtok byggene da de ble opprettet som kommunal særbedrift i 1991.

— Det er flere løsninger som ikke er gode, og vi har hatt en del å ordne på dette bygget. Konstruksjonene er utradisjonelle for å beskytte mot støy fra trafikken. Derfor er det blant annet ikke mulig å etablere ventiler i retning Puddefjordsbroen, sier Søderstrøm.

Beboerne er derfor blitt bedt om å bruke en mekanisk vifte på kjøkkenet hele døgnet, som skal ta unna for fuktighet.

— Det er ikke alle som har brukt disse viftene, men slike vifter må brukes i alle nye hus, fordi de er bygget så tett for å holde på varmen. I tillegg bør folk lufte, sier Søderstrøm.

To lekkasjer

BBB har gjennom årene gjort flere utbedringer med bygningene i Frydenbølien.

— Vi har blant annet hatt to lekkasjer ved gavlvegger. Dette ble utbedret i 1999. Og siden i sommer har vi jobbet med å bedre kapasiteten på viftene. Den ene blokken har fått det, de øvrige vil få det, sier Søderstrøm.

— Men hva gjør dere hvis det viser seg at fuktighet og sopp er et problem i hele byggmassen i Frydenbølien 5?

— Vi skal undersøke alle de tre bygningene nå. Om vi så skal ta hver eneste leilighet, så gjør vi det. Det kan beboerne føle seg trygge på. Alle har krav på tilfredsstillende bolig, sier Audun Øiestad, direktør i BBB.

Søderstrøm mener at BBB har gjort det som var mulig for å avdekke miljøproblemene i leiligheten der de nå har oppdaget enorme mengder giftig og helsefarlig sopp.

— Vi har fått mange typer klager fra Grete Nybø, og vi har tatt alle alvorlig. Men denne soppen har vi dessverre ikke klart å avdekke før vi fikk inn Actum Norge og ekspert Finn Langvad. Det må vi bare beklage, men det er bare noen få eksperter som har kjennskap til den typen sopp, sier Søderstrøm.

— Hva med leiligheten til Heidi Kollen, der luftfuktigheten er uakseptabelt høy?

— Vi har ikke noen skriftlige klager fra henne, men vi skal se på den leiligheten nå, sier Søderstrøm.

Kan være et dårlig kjøp

— Er Frydenbølien 5 et dårlig kjøp?

— Hvis det viser seg at det skulle være grunnleggende konstruksjonsfeil som skaper sopp, er dette et dårlig kjøp. Men la oss ikke forskuttere noe før vi har fått undersøkt bygningene nøye, sier Øiestad.

— Vi ønsker oss selvfølgelig bare perfekte hus, men nå får vi gjøre det beste ut av dette, sier Sødestrøm.

— Dere snakker mye om bygningsmassen, men for beboerne er helsen det viktigste. Hva gjør dere med helseplagene?

— Vi er dessverre ikke kyndige på helse, men hvis noen vil ta opp dette, så forholder vi oss til det de legger frem, sier Øiestad.

I BT onsdag ble BBB også beskyldt av Stig Høisæther i Leieboerforeningen for å true folk som klager med utkastelse.

— Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen, men er det slik beboerne opplever oss, så må vi virkelig jobbe med det, sier Bjarte Høysæter, assisterende direktør i BBB.