— Boligaksjonen har brutt alle valgløfter. Blant annet skulle de ikke okkupere boliger i NSUs navn, noe de har gjort, sier Gunnveig Grødeland. Hun er representant for sosialdemokratene i studentenes øverste organ Studentrådet ved Universitetet i Bergen.

— Vi gikk til valg på boligaksjonen, og vant. Vi ville aldri kritisert Høyre for ikke å føre vår politikk, sier Geir Mjaavatn, i Boligaksjonen og arbeidsutvalget i NSU.

Redd for konsekvensene

Jørgen Kristoffersen, som sitter i universitetsrådet, er bekymret for konsekvensene av Boligaksjonens politikk.

— Det har kommet en rekke nye regler i forbindelse med Kvalitetsreformen som kommer til å få alvorlige konsekvenser for studentene, blant annet i forhold til obligatorisk oppmøte. Vi ba om en håndsrekning til å jobbe med den saken, men fikk nei. Det kommer mange studenter til å måtte lide for, mener Kristoffersen.

— Vi sa ingenting om at vi skulle jobbe med Kvalitetsreformen under valgkampen, er Mjaavatns kommentar.

Studentrepresentantene mener Boligaksjonen sverter NSU i Bergen.

— Den eneste grunnen til at Boligaksjonen er med i NSU, er for å stikke sugerøret ned i studentenes penger. De gidder ikke engang møte i Landstinget til NSU, sier Torstein Lunde, konservativ studentrepresentant og fjorårets NSU-leder i Bergen.

Elendig oppslutning

Oppslutningen ved forrige valg til Studentrådet ved Universitetet var på 8,5 prosent, året før var den helt nede i 4,5 prosent. Med andre ord er det en svært liten del av studentene som avgjør hvem det er som får styre på vegne av Bergens mange tusen studenter.

Om flere studenter hadde benyttet stemmeretten, tror Kristoffersen at resultatet ved forrige valg ville blitt et ganske annet.

— Resultatet hadde definitivt blitt et annet. Boligaksjonen representerer en marginal gruppe, mener Kristoffersen.

Ved forrige valg fikk Boligaksjonen 40 prosent av stemmene, mens sosialdemokratene fikk 30. Likevel fikk Boligaksjonen flertall i Studentrådet og alle de fire lønnede stillingene i NSU. Grunnen er at plassene fordeles per fakultet. Reglene er nå endret, og fra neste valg skal stemmene telles uavhengig av fakultet.

Studentrepresentantene fra sosialdemokratene og de konservative håper dette vil føre til større oppslutning og et mer representativt resultat. De tror også det vil bli vanskeligere å vinne fram med enkeltsaker framfor en helhetlig politikk.

— Vi får bare håpe at studentene er fornuftige ved neste valg til høsten, sier Grødeland.

PINLIG BOLIGAKSJON: - Denne saken er direkte pinlig for oss, og går utover vår troverdighet, sier representantene for sosialdemokratene i Studentrådet, Gunnveig Grødeland og Jørgen Kristoffersen. <br/>Foto: HELGE SKODVIN