Siden målingene av bølgehøyde startet i 1980 det er målt 19 stormer over 10 meter. Den høyeste signfikante målingen i fjor var en bølgehøyde på 12 meter da Borgny herjet 1. november.

— Vi venter en signifikant bølgehøyde 10-11 meter i kveld, og vi venter vind rundt 25 meter per sekund eller full storm, sier statsmeterolog Anne Karin Magnusson ved Meterologisk institutt til bt.no.

Spesialvarsler

Manusson er en av fire i en gruppe forskere som spesielt arbeider med bølger og bølgehøyder, de har lang erfaring med å varsle bølgehøyder. Vinteren igjennom går de fire i turnus for å varsle bølgehøyden rundt Ekofisk og på Valhallfeltet. Gruppen ble opprettet i 1991 og Magnusson er en av to som har vært med siden starten.

Spesialberedskapen for ekstrembølgevarsel for Ekofiskfeltet startet etter stormen den 12. desember i 1990. Den gangen ble det meldt om skader for over 60 mill. kroner på Ekofiskinstallasjonene. Senere har Valhallfeltet kommet med i varslingen.

Signifikant bølgehøyde

— Signifikant bølgehøyde bergenes ved at man måler bølgene over en tidsperiode på 20 minutter, vanligvis mellom 100 og 200 bølger. Så tar man ut den høyeste tredjedelen blant disse målingene og gjennomsnittet av disse bølgehøydene gir det vi kaller signifikant bølgehøyde, sier Magnusson.

Ifølge Magnusson er vanlig at de høyeste bølgene i en slik måling ligger opp til 1,6 ganger signifikant bølgehøyde. I ekstreme tilfeller kan enkeltbølger nå opp mot 2,0 ganger signifikant bølgehøyde, men det er sjeldent.

Skjermet av England

Den høyeste bølgemålingen noen gang ble gjort fra et forskningsskip utenfor Rockall i februar i 2000. Der ble det målt en signifikant bølgehøyde på 18,5 meter.

— Slike bølghøyder får man ikke i Nordsjøen fordi de britiske øyene fungerer som bølgebryter, sier Magnusson.

Det er mye usikkerhet knyttet til måling av bølgehøyder og det finnes forskjellige målemetoder så resultatene må tas med en klype salt.

Leif Gullstein