— Hvordan oppfattet du bølgehøyden ulykkeskvelden, undret aktor Eirik Stolt-Nielsen i Sunnhordland tingrett i ettermiddag.

— De var ikke over det tillatte, slo Hagland fast.

— Ikke noe sted på turen?

— Nei, ikke etter mine vurderinger.

— Men du har tidligere skrevet under på at bølgehøyden var 1,5 meter.

— Ja, det er riktig. Men det er forskjell på signifikant bølgehøyde og vanlig bølgehøyde.

— Diskuterte du og overstyrmann Olav Skjetne bølgehøyden.

— Nei.

Så fulgte en lengre spørsmålsrunde om hva kapteinen ideelt sett skal gjøre når han passerer Bloksene. Hagland hadde vanskelig for å redegjøre for den ideelle kursen, og blandet en del med måten ha la opp seilingsruten ulykkeskvelden.

Aktor Stolt-Nielsen konfronterte kapteinen med at han i det første politiavhøret oppga at han bruke variable avstandsringer på radaren i stedet for faste. Senere har han gått tilbake på dette.

— Jeg brukte faste, for det bruker jeg mindre tid på.

(...)

— Du sier du brukte øyemål for å vurdere avstanden til sveiolandet. I kuling en novemberkveld, er dette presist nok, spurte Stolt-Nielsen.

— Ja, med lang erfaring på sjøen så er det mulig.

— Men du brukte øyemål på å vurdere avstanden til Lille Bloksa også?

— Jeg så lyset på skjæret og var sikker på at det var Lille Bloksa.

I VITNEBOKSEN: Sverre Hagland.
TEGNING: HEGE GUNDERSEN