16. november i fjor samlet styret i Helse Bergen seg til sitt månedlige styremøte. Til møtet varslet Anne Kverneland Bogsnes et resultat som ville bli ca. 20-25 millioner kroner dårligere enn budsjett. Til styremøtet førstkommende onsdag behandles regnskapet for 2005. Nå er underskuddet vokst med ytterligere 60 millioner kroner.

Kritikk fra departementet

På Stortinget har regjeringspartiene fulgt nøye resultatet til Helse Bergen.

— Helse Bergen har hatt en voldsom økning i aktiviteten høsten 2005. Her har nok direktøren mistet kontrollen, sier nestleder i Stortingets omsorgs- og sosialkomité, Rune Skjælaaen (Sp).

Han legger ikke skjul på at man i Helsedepartementet har merket seg utviklingen i Helse Bergen i 2005. — Jeg mener det er grunn til å kritisere både direktøren og styret for dette resultatet.

— Betyr det at du løper fra løftet om å rette opp i den skjevfordelingen av helsekroner som særlig rammer Helse Vest og Helse Bergen.

— Representantene fra regjeringspartiene i min komité er veldig klare på at dette må rettes opp. Og det må starte i revidert nasjonalbudsjett denne våren. Men om dette vil løse Helse Bergens budsjettproblemer, er jeg ikke den rette til å svare på.

«De ansattes direktør»

Skjælaaen har samarbeidet tett med Bogsnes når det gjelder beregningen av skjevfordelingen, og han roser Bogsnes sin innsats på dette området. Han er langt mer kritisk til hvordan Bogsnes har maktet balansegangen mellom å være direktør både for styret og de ansatte.

— Hun har vunnet de ansattes tillit, men på et vis er hun kommet i skvis mellom det og det som er styrets krav.

— Har det tippet for mye over på de ansatte?

— Ja, det vil jeg mene.

Kritisk styre

22. februar i år fikk styret i Helse Bergen et forvarsel om den dramatiske resultatforverringen. I vedtaket heter det:

«Styret er uroa over at årsresultatet for 2005 ser ut til å bli betydeleg dårlegare enn det som vart varsla i prognosen etter november. Styret ber om at rutinane for rekneskapsføring og prognosearbeid vert gjennomgått.»

Etter at direktøren gikk av fredag, sier styreleder Finn Strand om resultatet:

— Vi rettet ikke en spesiell kritikk mot noen personer. Vi likte ikke situasjonen. Den kunne ha vært bedre.

— Er det et dårlig resultat?

— Ja. Det var i hvert fall skuffende.

— Underskuddet er dobbelt så stort som budsjettert. Hvordan påvirker det den langsiktige målsettingen om å oppnå balanse i driften i 2007?

— Du kan si at de resultatene som fremkommer for 2005 i hvert fall gjør utfordringen større, sier Strand.

Anne Kverneland Bogsnes ønsker ikke å kommentere kritikken fra Skjælaaen.

Tor Høvik