3. september ble Haukedalsboden midlertidig fredet. Da var rivingsarbeidet godt i gang, men ble umiddelbart stoppet da det dukket opp 1600-talls ornamenter under en påforingsvegg. Siden har boden stått uten vinduer og med blottlagt sutak.

— Hva kommer til å skje videre med boden?

— Vi har hatt et møte med eierne, og skal ha et til. Vi har ennå ikke helt bestemt hvor mye av boden som skal fredes permanent.

— Hvorfor ble det gitt rivingstillatelse i utgangspunktet hvis boden er flere hundre år gammel?

— Vi visste ikke at den var så gammel.

— Foretok dere ikke undersøkelser for å sjekke dette?

— Vi trodde den var sterkt ombygget på 1950-tallet, derfor ga vi i sommer tillatelse til forsiktig riving. Men vi er i fin dialog med eierne, og har stor tro på at vi skal finne gode løsninger.

— Men siden begynnelsen av september har den stått åpen for været, uten vinduer og takstein, med sutaket delvis fjernet.

— Eierne har fått beskjed om å tette, men vi har fått opplyst at de gamle delene skal være trygge, sier Johanne Gillow hos Byantikvaren.

Bjarne Aardal representerer firmaet Sandviksboder 3/4 AS som eier Haukedalsboden.

— Hva gjør dere nå?

— Det vet vi ikke, vi får se hva samtalene ender i. Vi visste ikke at boden var så gammel, og ante ikke noe om disse ornamentene. Vi var klar over at deler av boden i annen etasje var laftet, for det var synlig flere steder, men de to feltene med ornamenter på disse lafteveggene var ukjent for oss, sier Aardal, og legger til:

— Men jeg må legge til at vi hadde et lovlig rivingsvedtak, og reguleringsplanen for området er vedtatt. Så hva det ender i vet jeg rett og slett ikke. Men vi har sikret boden innvendig slik at den ikke skal blåse over ende, ornamentene er også trygge.

FREDET: Sjøboden ved Slaktehuset har stått der helt siden 1600-tallet, skal bevares. Rivingen av den ble stanset tidligere i høst.