— Det er en høyskolebløff fra Høyre sier Tora Aasland (SV), minister for forskning og høyere utdanning. «Bløffen» er startbevilgningen på 10 millioner kroner som Høyre har lagt inn i sitt alternative budsjett.

Da den rød-grønne regjeringen la frem sitt statsbudsjett for halvannen måned siden, var det uten en eneste krone til Høgskolen i Bergen. Samtidig lovet de oppstartsmidler i 2010.

Et uforpliktende løfte, mente Høyre og viste til at det langt fra er sikkert at det er de rød-grønne som styrer butikken etter neste års stortingsvalg.

«Det er påfallende at regjeringen ikke benytter anledningen til å sette i gang Høgskolen i Bergen», skrev stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen og Ine Marie Eriksen Søreide i et innlegg i BT og fremmet forslag om oppstartsmidler i 2009-budsjettet.

Nå har Høyre lagt frem sitt alternative budsjett. Der er det satt av 10 millioner kroner til Høgskolebygget.

— Det er jo utrolig at regjeringen ikke klarte å få dette inn i sitt budsjett. Vi dette i vårt alternative statsbudsjett. De 10 millionene skal brukes til å forberede anleggsarbeidet i 2010, sier Torbjørn Hansen.

Tora Aasland er ikke imponert. Hun hevder at beregninger fra kunnskapsdepartementet tilsier at det trengs 80 millioner i startbevilgning, hvis det skal monne.

— 10 millioner fører ikke til mange spadetakene. Det er derfor jeg mener Høyre bløffer. Skal vi først gjøre noe, skal det være reelt, sier Aasland.

— Vi har vært i kontakt med høyskolen i Bergen. De sier at dette er nok til å komme i gang, slik at grunnlaget for et reelt arbeide i 2010 blir lagt, sier Torbjørn Hansen.

Han håper nå at konsekvensen av uroen på verdens og Norges finansmarkeder vil bidra til at Høgskolen i Bergen endelig kan komme i gang med sitt nye bygg.

— Det patetiske fra regjeringens side er at de gode konjunkturene er blitt brukt som argument for ikke å bygge. Når konjunkturene snur, klarer ikke regjeringen å gi penger, sier Hansen.

— Jeg håper at de rød-grønne tar til fornuft i budsjettsammenheng og at dette legges inn allerede i høst. Vi snakker om et kjempeprosjekt på 1,7 milliarder kroner, med de ringvirkningene det vil få.