Legen som behandlet Daniels far, kan ha gjort seg skyldig i grov uaktsomhet, mener Fylkeslegen. Politiet startet etterforskning, men nå er det klart at det neppe blir reist påtale mot overlegen.

— Jeg har ikke noe ønske om å nagle legen. Det viktigste er at dette ikke skjer igjen, sier Daniel.

Tok ikke blodprøve

I mange år hadde faren, Rune Remi Steinfeld, vært rusmisbruker og diabetiker. I mars i år ble han funnet gjennomvåt og forkommen i en trappeoppgang i Fyllingsdalen.

— Politiet kjørte ham til legevakten, der han ble lagt på et observasjonsrom. De undersøkte ham bare én gang i timen, selv om de visste at han var diabetiker, sier Daniel.

Ifølge rapporten fra legevakten skal faren ha nektet å avgi blodprøve eller promilletest. Da legen kom for å undersøke ham, skal han ha dyttet ham og sagt «gå vekk».

To timer etter at legen sist undersøkte Steinfeld, oppdaget en sykepleier at mannen ikke pustet. Han ble kjørt i ambulanse til Haukeland universitetssykehus, der han døde av forhøyet blodsukker.

  • Jeg har vanskelig for å skjønne at min far ba legen om å gå vekk. Selv om han levde et hardt liv, var han alltid veldig nøye med å måle blodsukkeret. Vi har aldri fått noe skikkelig svar på hva som skjedde på legevakten. Men uansett hvor mye en pasient ber legen om å stikke av, så har legen plikt til å gjøre jobben sin, mener Daniel.

- Tas ikke alvorlig

Fylkeslegen påpeker at Steinfeld kunne vært reddet hvis blodsukkeret hadde blitt målt i tide.

«At dette ikke ble gjort, er etter Helsetilsynet i Hordalands vurdering et klart brudd på plikten til å gi øyeblikkelig hjelp», heter det i rapporten, som konkluderer med at legen om nødvendig burde tatt blodprøve med makt.

Til tross for dette mener Helsetilsynet at det ikke er grunnlag for å reise påtale mot overlegen, fordi det ikke har funnet noe «markant avvik» fra forsvarlig virksomhet. Men tilsynet fortsetter granskingen i form av tilsynssak.

— Jeg synes det er merkelig at Helsetilsynet er kritisk til rutinene ved legevakten, men likevel mener at legen ikke har vært grovt uaktsom. Det må vel være uaktsomt ikke å følge rutinene?

— Jeg håper legene kan lære av dette, slik at andre får den hjelpen min far ikke fikk. Jeg tror mange narkomane ikke blir tatt så alvorlig som andre pasienter. Men de har like mye krav på behandling som alle andre, påpeker Daniel.

Mest av alt er han opptatt av at historien ikke gjentar seg.

— Det er menneskelig å gjøre feil. Men legevakten må ta ansvar og rette opp rutinene.

Legevaktsjef Frank van Betten har tidligere sagt til BT at han mener rutinene er gode nok.

— På generelt grunnlag kan jeg si at det er den enkelte lege som har ansvaret for undersøkelse og behandling, uttalte han.

ETTERLATT: ¿ Alle som har mistet en far vet hvor forferdelig det er. Vi har aldri fått noe skikkelig svar på hvorfor faren min døde, sier Daniel Hansen.
RUNE STØLÅS