I dag skriver BT om Askøy-familien som har fått vei frem til huset, men som ikke kan bruke den.

— Allment problem

Selv om den konkrete saken på Askøy er av privat karakter, sier eiendomssjef Ove Vonheim i Askøy at slik uenighet mellom naboer representerer en allmenn problemstilling.

— Det er en del feider rundt slike saker, og i en del saker blir det spetakkel. Det kan for eksempel skyldes at den ene parten tar seg til rette på en annens eiendom uten tillatelse. Og så skjærer det seg mellom partene, sier Vonheim.

Uaktuelt å ekspropriere

Vonheim ser likevel ikke for seg at kommunen vil endre sin fremgangsmåte når de skal gjøre arbeid som betyr bygging av veier over privat grunn.

— Hvis vi skal kunne love noen veitilkomst over private naboeiendommer, måtte vi ha gått frem på en helt annen måte enn i dag. Da måtte vi for eksempel i forkant ha forhandlet med naboer om veirett, noe som ville komplisert prosessen veldig - med trekantavtaler, betaling mellom parter og så videre. Og ekspropriasjon er ikke aktuell fremgangsmåte i dag, utenom i helt spesielle saker, sier Vonheim.

- Kan stoppe utbygging

Hvis kommunen skulle opptre slik, kunne det fort ført til at grunneiere setter seg på bakbeina, mener han.

— Da kan det stoppe mye av den utbyggingen vi ønsker å gjøre. I saker som dette gjør kommunen, som privat aktør, en avtale med andre private aktører. Da må vi behandle alle parter likt og spille med åpne kort. Vi kan ikke ha skjulte agendaer. Så håper vi jo at naboene finner minnelige løsninger seg imellom etterpå, sier eiendomssjefen.