— Regelen er åpenbart diskriminerende. Unge uføre får i realiteten reiserestriksjoner av den norske stat. De holdes som økonomiske gisler av et regelverk, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Varmere klima

I flere år har organisasjonen jobbet for å få endret loven som sier at unge uføre ikke kan eksportere «ung ufør»-delen av pensjonen til utlandet i mer enn seks måneder pr. kalenderår.

Den største gruppen som rammes er studenter, men også de som finner kjæreste i utlandet eller av helsemessige årsaker flytter til varmere klima, taper på dette.

I 2006 fremmet både KrF og Frp forslag om lovendring som innebærer at unge uføre kan beholde tilleggspensjonen ved flytting til utlandet.

- Villedet mer enn veiledet

Også Uførepensjonsutvalget foreslår endringer for unge uføre, men en regelendring kommer trolig ikke før i 2009.

Jarl Ovesen i FFO mener Bente Glastads historie bare er nok et eksempel på at regelverket må endres snarest.

— Det er trist å se at NAV som skal hjelpe folk til en bedre hverdag gjør den verre. Her har de åpenbart villedet mer enn veiledet.

Han mener Glastad bør få kompensasjon fra NAV.

— Hennes valg er tatt på bakgrunn av feilinformasjon fra NAV. Det er bare rimelig at de kompenserer henne for tapet, sier Ovesen.

Departementet beklager

Også Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gir uttrykk for at feilinformasjon kan gi grunnlag for erstatning for tap som har oppstått som følge av feilen.

Det kommer frem i et brev signert avdelingsdirektør Ingar Kompelien i AID på vegne av Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

— Vi beklager at du mottok feilinformasjon fra NAV om reglene rundt eksport av garantert tilleggspensjon ved din flytting til Tyrkia, står det også i brevet.

AID vil bruke hennes erfaringer som et innspill i arbeidet med ny pensjonsreform.