— Det er en spesiell sak på grunn av det enorme omfanget. Helt klart en krevende oppgave, sier Carl-Petter Leganger, leder for etterforskningsgruppen.

Vi blir jo nå involvert i etterforskningen av 69 drap. Klart det blir en krevende oppgave

Carl-Petter Leganger, leder for etterforskningsgruppen

Til daglig er han førstebetjent ved volds- og sedelighetsavsnittet i bergenspolitiet. De nærmeste ukene skal Leganger lede et team på ni utvalgte etterforskere.

Etterforskerne skal avhøre 26 personer - hovedsakelig ungdom - som enten var på Utøya eller på annen måte ble vitner til massakren.

I utgangspunktet er det bare Utøya-ofre bosatt i Hordaland på navnelisten.

— Flere hundre skal avhøres

— Vi blir jo nå involvert i etterforskningen av 69 drap. Klart det blir en krevende oppgave. Vi har jo aldri tidligere, heldigvis, hatt en sak av en slik karakter i Norge. På landsbasis er det snakk om flere hundre som skal avhøres, sier Leganger.

LES OGSÅ:

Den formelle anmodningen om bistand kom i går, onsdag. I den enormt omfattende terror-etterforskningen må Oslo-politiet basere seg på hjelp fra andre politidistrikt.

Mandatet til spesialgruppen i Hordaland er — kort sagt - å få frem mest mulig av det som skjedde på Utøya. Hvis det kommer frem spesielle opplysninger, kan det utløse nye etterforskningsskritt. Da blir det opp til Oslo-politiet å avgjøre hvordan eventuelle nye spor skal følges opp.

«Mange detaljer»

Leganger sier de nå forbereder seg på omfattende avhør med mange detaljer. Etterforskerne som er plukket ut til gruppen skal ha spesielt god kompetanse på å avhøre folk som er utsatt for alvorlig kriminalitet.

— Vi regner med mange sterke historier. Vi må ta høyde for at mange av dem vi skal avhøre kan få det tøft underveis, sier Leganger.

— Det er umulig å si hvor lang tid avhørene vil ta, det kommer helt an på den enkelte. Vi vil ta alle mulige hensyn.

Av de 26 på avhørslisten, vil de som var på Utøya ha status som fornærmet i saken. Dermed har de også krav på bistandsadvokat.

I tillegg har alle fornærmede, uavhengig av alder, rett til å ha med seg en person de har spesiell tiltro til under avhør.

— I hvilken grad de fornærmede ønsker å stille med bistandsadvokat eller tiltropersoner, lar vi være opp til den enkelte. Vi legger opp til å gjennomføre avhørene på et sted som er praktisk for den det gjelder. Det skal ikke være sånn at alle må dra til Bergen sentrum, avhøret kan like gjerne foregå på et lokalt lensmannskontor, sier Leganger.

Må jobbe på spreng

Spesialgruppen tar sikte på å komme i gang med avhørene over helgen. Og de må jobbe på høygir for å komme i mål.

— Vi tar sikte på å bli ferdige innen utgangen av august, sier Carl-Petter Leganger.