• Dersom det foregår omskjæring på norsk jord, er dette veldig alvorlig. Politiet prioriterer ikke problemet fordi disse sakene er svært tunge å jobbe med.

Det mener Hege Storhaug, informasjonsleder i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Services

I mars i fjor kontaktet organisasjonen politiet i Hordaland fordi de hadde informasjon om at omskjæring muligens foregikk i Bergen.

En bergensk lege hadde kontaktet organisasjonen fordi han hadde mistanke om at det finnes personer her i byen som kjønnslemlester små jenter på oppdrag fra foreldrene.

— Vi overleverte alt vi hadde av navn og informasjon i saken, og det eneste som skjedde var at vi fikk én telefon fra politiførstebetjent Carl-Petter Leganger på voldsavsnittet, sier Storhaug.

Hun forteller at det går rykter om at omskjæring skjer i Bergen både i et somalisk miljø og i et kurdisk miljø.

— Det er veldig tungt å jobbe mot disse miljøene for å få informasjon, men det betyr ikke at politiet bare kan la være å gjøre det dersom det er mistanke om at det foregår noe ulovlig, sier Storhaug.

Hun synes det er kritikkverdig dersom politiet ikke vil etterforske forholdet i saken der Den rettsmedisinske kommisjon er kommet til en annen konklusjon enn Barneklinikken på Haukeland.

— Politiet bør virkelig prøve å avdekke om dette skjer i Bergen. Vi snakker om stygge overgrep mot totalt vergeløse barn som selv ikke kan heve røsten. Dette er reversible inngrep som ofte gir dem smerter og plager resten av livet, sier Storhaug.

Hun påpeker at i den aktuelle saken kan det også handle om å renvaske et menneske.

— Morsmålslæreren er et offer, han også, dersom det er slik at han er pekt ut som overgriper for å dekke over at jenten er blitt omskåret, sier Storhaug.

Allerede i mars i fjor nevnte hun for BT at jenten kunne ha vært utsatt for Suna, en type omskjæring som er langt vanskeligere å se enn de øvrige metodene.