— Det er flere grunner til at kvinner velger å bo over lang tid med en voldelig partner. En av dem er at de kan oppleve det som livsfarlig å bryte ut av forholdet, sier Marius Råkil, direktør for stiftelsen Alternativ til vold.

— En annen grunn kan være forholdet til barna og usikkerheten for hva som kan skje ved en barnefordelingssak. I stedet for å bryte ut, prøver kvinnen å beskytte seg og redusere volden så godt de kan. Problemet er at det ikke er kvinnen som skal redusere volden. Det er det mannen som har ansvaret for å ikke bruke vold, sier Råkil.

Stiftelsen Alternativ til Vold har de siste 20 årene blitt kontaktet av fire tusen menn som har problemer med at de er voldelige.

— Vår erfaring er at det er mulig å behandle voldsmenn, også personer som har hatt vold som mønster gjennom en årrekke. Man kan aldri garantere for behandlingsresultatet. Det er mulig å få til mye, sier Råkil.