• Det skjer nok oftere enn vi vil kjennes ved at funksjonshemmete føler seg utestengt fra utesteder.

RAGNHILD HOV

Det sier Kjellaug Sjøthun. Hun er leder i cerebral parese foreningen i Hordaland.

Sjøthun er opprørt over episoden som skjedde familien Johannessen søndag ettermiddag.

— Det er nok dessverre ikke første gang rullestolbrukere føler seg uønsket, sier hun.

Sjøthun har selv en datter på 25 år som er rullestolbruker.

— Hun går mye ut i Bergen, og hun har fortalt om liknende selvopplevde episoder. Blant annet ble hun en gang nektet å komme inn på et spisested. Personalet unnskyldte seg med at det var fullt.

— Men min datter kunne selv se at det var ledige bord i lokalet.

Sjøthun mener at det ofte er fordommer og uforstand som gjør at rullestolbrukere ikke er velkomne.

— Konkurransen i bransjen er hard. Det blir for mye bry å ta imot dem som trenger ekstra plass eller behøver litt mer tid for å finne seg til rette. Mange restauranteiere er nok også bekymret for at andre gjester skal bli sjenert av dem som er annerledes. De er redde for å miste kunder, sier hun.

— Det er riktig at det de siste årene er blitt lagt mer til rette for at også rullestolbrukere skal kunne benytte det offentlige rom. Men jeg synes likevel det går for langsomt. Vi skal ikke lenger enn til Danmark før vi møter et samfunn som er langt mer åpent og inkluderende, sier Sjøthun.