Klatring på altanene, innbrudd og hærverk er ifølge Blindeforbundet vanlig kost for de blinde i Nattlandsveien 81 på Landås. Terroren toppet seg med overfallet på Lars Høyvik natt til torsdag. Nå vil de blinde ha politipatruljen tilbake for å passe på nabolaget. Boligbygget Høyvik bor i, eies av Vestlandske blindeforbund. Det er stort sett bebodd av blinde og svaksynte. I mange år har beboerne hatt problemer med ungdomsmiljøer som har søkt tilhold ved og i bygget. — Ungdommene spiller på at de i liten grad blir observert. De utnytter at beboerne ikke kan se dem og dermed identifisere dem, hevder leder for sosialtjenesten i Vestlandske Blindeforbund, Ove Ronny Leganger. Ødelegger dørlåsen Leganger mener utnyttelsen og terroren er av absolutt simpleste sort. Han har ikke tall på hvor mange ganger dørlåsen i bygget er blitt smadret. Det er heller ikke sjelden at ruten i inngangspartiet blir knust. - Bygget brukes som tilholdssted for rusmisbrukere og andre som trenger et sted å være, sier Leganger, som selv bor i nabobygget. Han kjenner ikke til at noen tidligere har overfalt beboere i bygget, men sier at de blinde i lengre tid har levd i frykt. Vil ha nærpoliti tilbake - Vi merket en spesielt negativ utvikling da nærpolitiet sluttet å patruljere for halvannet år siden. Det er utrivelig, de føler ikke at de bor trygt. Nå har det toppet seg helt. Vi vil ha nærpolitiet tilbake, sier Leganger. Blindeforbundet leide Securitas til vakthold når det var som verst, men det er umulig å gjøre bygningen om til en festning. - Blinde og svaksynte er en veldig sårbar gruppe. De kan ikke bruke synet til å lokalisere hva som skjer rundt dem, når de hører lyder. Derfor trenger de enda sterkere grad av forutsigbarhet, sier Leganger.Han snakket selv med en forslått Lars Høvik i går. - Han har det verre inni seg enn utenpå, sier Leganger, som ble kontaktet av urolige beboere torsdag.