— Jeg har ikke sovet på tre døgn.

Tore Mjelde er utslitt. Det er gått en uke siden konen kom tilbake fra Lyngbøtunet sykehjem. Hun er alvorlig dement, men det er ikke plass til henne på kommunens sykehjem.

Nå skal den snart 70 år gamle pensjonerte bussjåføren ha konen hjemme i fem uker til, før hun får tre nye uker på Lyngbøtunet.

Mjelde sover ikke om nettene, av frykt for at konen går ut. Men natt til søndag klarte han ikke mer, og tok seg en sovetablett.

— Det skulle jeg aldri ha gjort. Klokken fem om morgenen var hun ute på gaten. Heldigvis var det en nabo som så henne, sier han.

- Nok med meg selv

Konen har de siste årene blitt gradvis mer dement. Når hun kommer hjem nå, kjenner hun ikke engang igjen huset, forteller Mjelde.

Selv går han til undersøkelser på Haukeland Universitetssykehus for blodpropp i en fot. Så den fysiske helsen er ikke på topp.

— I grunnen har jeg mer enn nok med meg selv, sier han.

Mjelde har spurt forvaltningsorganet i bydelen om hjelp, og mandag fikk han tilbud for konen om 14. dager på Florida sykehus. Kommunen bruker det som korttidssykehjem, men Mjelde takket nei.

— Det er ikke der hun skal være. Florida er sykehus, der de har fire til seks personer på hvert rom. Det er uverdig. Da har jeg henne heller hjemme, sier han.

- Hva har byrådet gjort?

Mjelde har snakket med Forvaltningsenheten i Laksevåg, som tildeler sykehjemsplasser. Uten resultat. Men han bebreider ikke dem.

— Når det ikke finnes plasser, hva skal de gjøre?

Det er politikerne i bystyret og rådhuset som har skylden, mener Mjelde.

— Jeg synes byråden bør gjøre noe for oss her ute. Jeg snakket med en forsker, som fortalte meg at Laksevåg hadde dårligste sykehjemsdekningen i byen. Så jeg sier til alle: Bli ikke gammel i Laksevåg, sier han.

I tillegg til at han vil at politikerne skal svare for seg, legger ikke Mjelde skjul på at han håper et oppslag i BT skal hjelpe ham.

— Jeg vil ha dette frem i lyset. Jeg vil vite hva byrådet har gjort disse fire årene, sier han.

Flere gamle, færre plasser

Kommunens egen statistikk viser at Bergen har mistet 100 alders- og sykehjemsplasser siden 2003. Samtidig har tallet på innbyggere over 80 år gått opp, med 613 personer.

— Antall plasser gikk ned fordi vi var nødt til å bygge om alle tosengsrom til ensengsrom. Det var en statlig reform, så vi hadde ikke noe valg, sier helsebyråd Trude Drevland.

Men det blir gjort noe, sier Drevland. Frem til 2012 skal kommunen bygge 156 nye sykehjemsplasser, i tillegg til en rekke omsorgsboliger med heldøgnsomsorg.

De to første sykehjemmene skal bygges i Åsane og Fyllingsdalen, mens det ikke er bestemt hvor det siste skal ligge.

- Kan ikke ha plasser ledig

Når det gjelder Mjelde vil Drevland diskutere saken med forvaltningen i Laksevåg bydel.

Hun avviser likevel at Mjeldes sak tyder på at det er for få langtidsplasser i eldreomsorgen i Bergen, noe blant annet organisasjonen Kamp for de eldre har hevdet.

— Nei, tenk hvilket spetakkel det hadde blitt hvis vi hadde plasser stående ledig på sykehjemmene hele tiden. Det er helt vanlig at en løser dette med en korttidsplass til det blir en langtidsplass ledig, sier hun.

Ifølge Drevland er slik bruk av korttidsplasser også viktig for å få en skikkelig faglig vurdering av behovet til den enkelte pasient.

DØGNVAKT: - Jeg vil vite hva byrådet har gjort disse fire årene, sier Tore Mjelde, som kjemper for en sykehjemsplass til sin demente kone.

Dolmen, Siv