Nå må Bergen tingrett ta stilling til om kvinnen har blitt trakassert av sin nærmeste overordnede på Haakonsvern, og om hun har blitt skviset ut av lederstillingen hun hadde. Kvinnen har saksøkt Forsvarsdepartementet, som eier Haakonsvern.

Bak søksmålet fra den 55 år gamle kvinnen ligger en intens personkonflikt mellom henne og en mannlig oberstløyntnant. Konflikten skal ha pågått siden 1997.

— Trakassert

— Han har trakassert meg i årevis, og har vanskeliggjort jobben jeg skulle utføre på alle måter han har kunnet, sier kvinnen.

Hun hevder at hennes nærmeste sjef sørget for at hun ble nektet adgang til Forsvarets intranett, og dermed også sin egen e-post.

— De tok fra meg master-nøkkelen, slik at jeg bare kunne låse meg inn på mitt eget kontor. Det betydde at jeg som kontorsjef ikke hadde tilgang til arkivet, faksen eller rekvisitarommet. Jeg var oppført som avdelingens sikkerhetsoffiser, men ble fratatt autorisasjon til det graderte arkivet, sier kvinnen.

Kvinnen har vært sykmeldt flere ganger på grunn av det hun har opplevd som trakassering på Haakonsvern.

Kvinnen har vært ansatt i Forsvaret i 30 år. Siden 1989 har hun hatt lederfunksjoner på Haakonsvern. Fra 1992 har hun vært kontorleder for organisasjonskontoret for anlegg, bygg og eiendom på Haakonsvern, en avdeling som nå hører til under det nyopprettede Forsvarsbygg.

Hadde lederansvar

Kvinnen mener omorganiseringen førte til at hun ble utsatt for en endringsoppsigelse, altså at stillingens innhold ble vesentlig endret uten at det foreligger en reell oppsigelse av henne.

Kvinnen ledet en avdeling som hadde et driftsbudsjett på 100 millioner kroner, mens hun nå fører sykdomsfravær og leiekontrakter.

— Jeg hadde overordnet lederansvar, og er nå satt til å gjøre rutinemessig registreringsarbeid. Arbeidsoppgavene jeg hadde er der fortsatt, men det er ikke lenger jeg som utfører dem. Jeg har vært med på mange omorganiseringer i Forsvaret, men denne siste omleggingen rammet bare meg, ingen andre ansatte, sier kvinnen.

Det var oberstløyntnanten hun har en konflikt med, som skal ha bestemt at kvinnen skulle utføre helt andre arbeidsoppgaver. Kvinnens advokat, Paal A. Bjaarstad, vil i løpet av rettssaken føre vitner på at oberstløyntnanten har vært i konflikt med flere ansatte.

En psykolog som ble hyret av ledelsen på Haakonsvern for å se på de psykososiale forholdene, har levert en rapport der det blir konstatert et høyt konfliktnivå på avdelingen.

Thomas K. Svensen ved Regjeringsadvokatens kontor vil onsdag redegjøre for Forsvarsdepartementets syn på saken.