I en lomme i bunnen av Bømlafjordtunnelen sto en politibil fra Utrykningspolitiet (UP) parkert.

En mannlig bilist som passerte ble fulgt etter av patruljen, som også videofilmet ham.

Ved en såkalt gjennomsnittsmåling kom de til at den mannlige bilisten hadde kjørt i 117,83 km/t i 80-sonen.

«Politiprovokasjon»

Mannen mistet førerretten midlertidig og fikk førerkortet beslaglagt i august i år.

Han samtykket først til beslag, men trakk det tilbake etter noen dager.

Dermed havnet saken i retten.

I en fersk kjennelse, fra en ankesak i Gulating lagmannsrett mandag, kommer det frem at den mannlige bilisten mener politiet provoserte ham til å kjøre for fort.

I et skriv fra siktede heter det at han reagerte med å øke farten, da politiet la seg i kjørefeltet ved siden av ham.

— Siktede oppfattet politiets opptreden til å være en «politiprovokasjon», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

- Feil måling

Bilisten stiller også spørsmål ved om politiets fartsmåling er helt presis, og om den ble gjennomført etter instruks.

Blant annet mener siktede at et videoopptak viser at målingen er feil.

Mannen reagerer også på at politiet ikke ga seg til kjenne - og mener kjøringen hans ikke utgjorde noen trafikkfare. Han krever derfor å få førerkortet tilbake.

«Ikke klanderverdig»

Lagmannsretten er imidlertid ikke spesielt lydhør overfor den siktede bilistens anmerkninger og innvendinger.

Dommerne mener det er skjellig grunn til mistanke og at fartsmålingen er riktig utført.

Retten finner heller ikke grunnlag for at siktede skal ha blitt «provosert» til å kjøre for fort.

— Det er ikke opplysninger i hans skriv som tilsier at politiet opptrådte klanderverdig i forhold til siktede. Det legges til grunn at det er foretatt en lovlig gjennomsnittsmåling av fart. Herunder bemerkes at det ikke er av betydning hvorvidt politiet gjorde seg til kjenne i forkant av eller under fartsmålingen, skriver de tre dommerne i sin enstemmige kjennelse - der mannens anke blir avvist.