Brevet, som ble sendt av to saksbehandlere i Bergen tingrett, ble i dag tema under avskjedssaken mot Bertelsen.

Ifølge Bertelsens arbeidsgiver hadde han så mye ugyldig fravær at det gikk utover både andre dommere og kontorpersonalet. Han skal også gjentatte ganger ha latt være å gi beskjed om at han ikke kom fordi han var syk.

«Jeg har selv flere ganger sett deg komme løpende ca. kl. 09.30, når rettsmøtet skulle begynne. Alle, inkl. meddommere har da sittet klar i retten og ventet», skrev avdelingsleder Åge Fred Pedersen i et brev til Bertelsen i 2002.

— Var under press

Allerede fem år tidligere, i 1997, tok to saksbehandlere opp problemet i et brev til Bertelsen. Der ber de blant annet om at han kommer på jobb hver dag, og at han må ringe hvis han ikke kommer (se faksimile).

Avskjedssaken går i sal 250 i Oslo tingrett. Bergen tingrett, som er Bertelsens arbeidssted, er erklært inhabil.

Bertelsen begynte i dag sin forklaring, og ble konfrontert med brevet fra kollegene.

— Det er ingen tvil om de har vært under press fra Pedersen til å skrive brevet, sa Bertelsen.

Det fikk rettens administrator til å bryte inn:

— Mener du, Bertelsen, at dette ikke er uttrykk for deres oppriktige mening?

— Det er riktig. Dette kommer fra ledelsen.

— Og det sa de til deg?

— Ja, svarte Bertelsen.

- Trusler og insinuasjoner

Han mener ulike ledere i Bergen tingrett har sjikanert ham gjennom 17 år.

— Arbeidsgiver har ødelagt min familiesituasjon og min alminnelige anseelse i samfunnet, med et fingerknips, sa Bertelsen.

Han forklarte seg detaljert om de mange konfliktene han har vært involvert i siden han ble utnevnt som dommer i 1994. Flere ganger brøt rettens administrator inn og ba Bertelsen fatte seg i korthet.

Ett av de første eksemplene på sjikanen, mener Bertelsen, var et møte i Justisdepartementet i 1996.

«Du vil bli knekket»

— Møtet var en sammenhengende strøm av trusler og insinuasjoner, om at jeg er voldelig, syk, gal, at jeg er alkoholisert og misbruker medikamenter, og at jeg prøver å skandalisere norske domstoler. Jeg ble bedt om å søke avskjed, og fikk følgende beskjed: «Du må innse at du vil bli knekket, dommer Bertelsen.»

— Men det står ikke noe av dette i referatet fra møtet? Påpekte du at referatet var mangelfullt, spurte Bertelsens advokat, Sigurd-Øyvind Kambestad.

— Ja, men jeg våget ikke gå videre med det. Jeg skrev et notat i ettertid, men det førte ikke til noe. Hele møtet var forberedt med manuskript og dreiebok. Justisdepartementet hevder de har rotet vekk et referat fra møtet. Det har de selvsagt ikke, og det burde legges frem her i dag, sa Bertelsen.

Åge Fred Pedersen har tidligere ikke villet kommentere saken overfor BT. Han skal vitne i rettssaken senere denne uken.

FAKSIMILE: Dette brevet sendte to av saksbehandlerne i Bergen tingrett i 1997. Iscenesatt av ledelsen, mener Bertelsen.