— Steinerskolens metoder ligger til grunn for den utilbørlige oppførselen fra skolen. Gutten passet ikke inn i det A4-bildet som skolen ønsket av sine elever, sier familiens advokat, Odd Drevland.

Fra skolestart og tre skoleår varte konflikten før gutten skal ha blitt presset ut av Steinerskolen.

I dag er han seksten år og går på offentlig skole.

- Ville bli kvitt ham

— Sønnen vår er blitt frarøvet mulighetene til en god skolegang, sier foreldrene til Bergens Tidende, og legger ansvaret på Steinerskolen.

I tingretten tapte familien saken mot Steinerskolen. Foreldrene ble da dømt til å betale en halv million kroner i saksomkostninger. I går begynte ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Saken er spesiell fordi den stiller spørsmål ved hvordan skoler skal behandle elever og håndtere konflikter som oppstår. Foreldrene krever at Steinerskolen dømmes for uaktsom behandling av sønnen, mens skolen hevder at de har gjort alt de har kunnet for eleven.

Odd Drevland hevdet i retten at skolen hele tiden hadde som mål å bli kvitt en brysom elev, i stedet for å prøve å hjelpe ham i klassemiljøet.

— Pedagogiske prinsipper om inkludering, kjent helt siden 1970-80-tallet, ble ikke brukt, sier Drevland.

I stedet ble gutten sendt på gangen, undervist i enerom, plassert bakerst i klassen og måtte sitte alene på dobbeltpult, fortalte Drevland.

Eksperter kommer

— Det virket stigmatiserende og forverret forholdene. Til slutt var situasjonen nærmest uutholdelig for ham, sa Drevland.

Skolen krevde at eleven ikke fikk være til stede i alle timene, og skal ha truet med å kaste ham ut fra skolen hvis han ikke fulgte undervisningsopplegget deres.

Til slutt gikk det så langt at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet truet med å trekke tilbake skolens godkjenning etter privatskoleloven.

«Departementet forutsetter at skolen øyeblikkelig gir aktuell elev et alminnelig opplæringstilbud ved skolen», skriver departementet til Steinerskolen.

Men foreldrene følte seg da så utstøtt av Steinerskolen at de søkte gutten over i en offentlig skole.

Kjente skolenavn som Edvard Befring, professor i spesialpedagogikk, og Thomas Nordahl, professor med atferdsendringer hos barn som spesialfelt, er kalt inn som vitner for gutten.

- Gjorde alt for å hjelpe

Steinerskolen har en helt annen oppfatning av saken, og avviser alle påstandene fra familien.

En av skolens to advokater, Liv Karlsen, sa i retten i går at Steinerskolen gjorde alt de kunne for å hjelpe gutten, og hevder at han var utagerende, forstyrret undervisningen for de andre elevene og til tider var voldelig. En lærer skal ha blitt sykmeldt på grunn av problemene med eleven.

De avviser at pedagogikken og organiseringen ved Steinerskolen har hatt betydning for saken.

Skolen mener det er foreldrene som har gjort at gutten fikk det så vanskelig fordi de nektet å ta imot de tilbud skolen ga.

— Gutten hadde spesielle behov allerede før han begynte på skolen. Men foreldrene motarbeidet aktivt Steinerskolens forsøk på å hjelpe ham. Foreldrene hadde uttalt mistillit til skolen, og var blinde for andre elever, hevdet Karlsen.