Tidligere sjef i hurtigbåtdivisjonen i HSD, nåværende økonomisjef Bjørn Pedersen, var førstemann i vitneboksen fra rederiets administrasjon.

Han gjennomgikk de to søsterfartøyene «Sleipner» og «Draupner»s historikk, og hvordan ansvarsområdene var fordelt mellom personene i prosjektgruppen.

— Jeg mener at det ble gitt nødvendig opplæring til mannskapene før de nye hurtigbåtene ble tatt i bruk, sa Pedersen.

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, etterlyste en plan fra HSD om opplæring på de nye finessene ved de nye båtene, blant annet det nye flåtesystemet.

— Fantes det noen skriftlig opplæringsplan?

— Ikke det jeg er kjent med.

— Kan det kalles en plan? spurte aktor, og fortsatte:

— Finnes det en oversikt med navn på dem som gjennomgikk opplæring, og hva den inneholdt?

— Nei, dessverre. Hvis en slik liste hadde eksistert, ville vi ha unngått denne tiltalen, sa Pedersen.

— Har det vært noen diskusjon på ledelsesnivå om hvordan opplæringen skulle finne sted?

— Ikke som jeg kan huske.