En kvinne skal ha blitt dopet ned på Metro natt til forrige søndag. Forholdet er anmeldt.

— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse. Kvinnen sier selv at hun er blitt dopet ned. Det skal ha skjedd på Metro natt til søndag, sier Rigmor Isehaug, leder for vold- og sedelighetsseksjonen.

Da kvinnen ble dårlig under byturen natt til forrige søndag, ble hun tatt hånd om og kjørt til legevakten. Politiet ble koblet inn søndag ettermiddag, da kvinnen anmeldte forholdet.

Venter på prøvesvar

— Vi tok imot hennes forklaring, og venter nå på prøvesvar og uttalelse fra legevakten. I slike saker er vi avhengige av å ta tester så fort som mulig, sier Isehaug.

- Hvor vanlig er slike episoder?

— Det er vanskelig å si noe om det. Plutselig kan vi få én og to hendelser, og så kan det gå lenge til neste gang, sier Isehaug.

Daglig leder ved Metro, Andreas Fjeldstad, kjenner ikke til episoden. Han sier at han ville fått beskjed dersom vaktene hadde sett noe.

— Dette er noe vi tar alvorlig. Vi har mange vakter som er trent opp til å følge med på dette, på samme måte som de er trent opp til å se om folk er overstadig beruset eller bruker narkotika. Dette skjer ikke ofte, men det er noe ethvert utested har opplevd, sier Fjeldstad.

Ingen automatikk

Ifølge Rigmor Isehaug, er problemet i slike tilfeller at politiet blir kontaktet for sent, hvis de i det hele tatt blir kontaktet. Ofte er det bare ved anmeldelse at politiet kobles inn, da blir gjerne legene løst fra taushetsplikten.

— Vi får veldig lite beviser på at det foregår neddoping. Vi kobles inn på et tidspunkt da det er for sent å ta prøver. Derfor er det vanskelig å si om dette er et stort problem, sier Isehaug.

Hun utdyper:

— Når en person føler seg dårlig og blir kjørt til legevakten, kan det skyldes sykdom eller at vedkommendede er overstadig beruset, det siste gjelder ofte unge jenter. Det er ingen automatikk i at legevakten tar prøver som går på for eksempel GHB eller at de tar kontakt med politiet, sier hun.