OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Furunes sier til Bergens Tidendes nettavis at han selv har bundet renten på sitt eget boliglån på 1,2 mill. kroner. Det skjedde i mars i år.

Han understreker at «det var akkurat som ventet» at Norges Bank i dag bestemte seg for å holde den såkalte signalrenten uendret på 7 prosent (utlånsrenten til bankene).

– Grunnen til at vi heller ikke denne gang fikk en rentesenkning, er fremfor alt at regjeringen har bestemt seg for å bruke mer av oljepengene, sier han.

Enig med Norges Bank Nils Terje Furunes forsvarer fullt ut Norges Banks beslutning. Ifølge prognosene som han selv har vært med å utarbeide vil det høye rentenivået her til lands være uendret både dette og hele neste år.

Det høye rentenivået er paradoksalt nok gunstig for de som skal etablere seg på lånemarkedet. Det bidrar til å bremse økningne i boligprisene, understreker han.

Frykter valgkampen – En usikkerhetsfaktor i rentediskusjonen fremover er valgkampen. Den kan friste regjeringen til å bruke mer penger enn det er grunnlag for, sier sjeføkonom Furunes som minner om valgkampen i 1997. Også den gang lot regjeringen seg friste til det samme.