• Det er åpenbart viktigere for Høyre å gi folk billigere sprit enn å skape nye industriarbeidsplasser, sier Per-Rune Henriksen, leder i Hordaland Ap.

ATLE ANDERSSON

Han hevder Høyre er «svinebundet» av regjeringspartner Kristelig Folkeparti når det gjelder Statoils planer om bygging av nytt gasskraftverk på Mongstad i Nordhordland.

— Nå må Høyre-ledelsen vise handlekraft og sette hardt mot hardt innad i regjeringen. Hittil er det jo bare alkoholavgiftene de tør utfordre KrF på, sier Henriksen, som etter alt å dømme også blir en av fylkespartiets toppkandidater til stortingsvalget neste år.

Henriksen påpeker at Høyre har både olje- og energiministeren og næringsministeren. Han mener partiet nå må slutte å opptre pinglete i gasskraftsaken innad i regjeringen. Den nye næringsministeren, Børge Brende, besøker for øvrig Mongstad i dag der han vil bli orientert om Statoil-planene til tre milliarder kroner.

«Prestisje-sak for KrF»

Det såkalte kraftvarmeanlegget på Mongstad vil, hvis det blir bygget, øke de norske klimagass-utslippene med 900.000 tonn i året. Regjeringen fastslår i Sem-erklæringen at den ikke vil åpne for bygging av nye forurensende gasskraftverk i Norge.

Henriksen mener det er KrF som dikterer Høyre i striden om gasskraft.

— For KrF sentralt har det gått enormt mye prestisje i saken helt siden Bondeviks sentrumsregjering gikk av på motstanden mot det han kalte «sterkt forurensende gasskraftverk». Bondevik & Co bør heller lytte til egne lokale partitopper som ser betydningen av det Statoil ønsker å utvikle på Mongstad, sier Henriksen.

Han fremhever særlig KrFs fylkesordfører Torill Selsvold Nyborgs positive holdning til Mongstad-planene.

Utslipp uansett

— Men et gasskraftverk på Mongstad vil jo øke de norske CO2-utslippene. Betyr ikke det noe for Ap?

— Jo, de vil øke i denne omgang, men utslipp blir det jo uansett enten det skjer i Norge eller Europa. Det er ikke mer miljøpolitisk riktig å selge gassen til utlandet enn å utnytte ressursen her i landet.. På Mongstad har vi nå muligheten til å få bygget et gasskraftverk med svært god utnyttelsesgrad. Det vil skape økt aktivitet og modernisering av raffineriet. Dessuten vil det spennende og topp moderne prosjektet forsyne Troll A-plattformen og Kollsnes-anlegget med elektrisitet, sier Henriksen.

Statoils fungerende konserndirektør, Einar Strømsvåg, har tidligere uttalt til BT at det er bedre å produsere elektrisiteten selv fremfor å transportere gassen til Europa, for deretter å importere elektrisiteten.